Prin Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465/06.06.2018, a fost aprobată Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 precum și Planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465/06.06.2018, a fost aprobată Strategia

Read more

Ieri a avut loc „Ceremonia de semnare a Protocolului de Colaborare între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Asociația UN Youth România” în vederea promovării în rândul tinerilor a obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, din perspectiva ODD 5 și implementării angajamentelor asumate de România în cadrul Adunării Generale a ONU prin aderarea la Campania #HeforShe.

Ieri a avut loc „Ceremonia de semnare a Protocolului de Colaborare între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei

Read more