Carieră

Rezultatele finale la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 28.06.2019

 

Advertisement for the selecțion of an internațional expert 02.07.2019

 

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 28.06.2019 în vederea promovarii in grad profesional din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 28.06.2019 în vederea promovarii in grad profesional din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

 

Rezultatele finale obținute de catre candidații la concursul organizat in data 24.06.2019 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agentiei Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei și Barbați

 

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 24.06.2019 in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 24.06.2019 in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

 

Rezultat proba suplimentara IT la concursul organizat in data de 24.06.2019 (proba scrisa) in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați 

 

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 28.06.2019

 

Advertisement for the selecțion of an internațional expert 18.06.2019

 

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat in data de 24.06.2019 (proba scrisa) in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați  publicat în data de 14.06.2019

 

Advertisement for the selecțion of an internațional expert 03.06.2019

 

Proces verbal de evaluare experți naționali

 

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional organizat în data de 28 iunie 2019

Bibliografie examen promovare Conislier cls I grad profesional superior, Serviciul Strategii, Politici, Programe Monitorizare pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Domestice

Bibliografie examen promovare Conislier cls I grad profesional superior, Compartimentul Servicii pentru Victimele Violentei Domestice

 

Anunț privind concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție în data de 24 iunie 2019

Procedură

Formular de înscriere

Model de adeverință vechime

Declarație pe proprie raspundere Legea nr.188/1999

Declarație pe proprie raspundere OUG nr.24/2008

Tematică IT-probă suplimentară

 

Anunț de selecție expert internațional extern

Anunț de selecție a trei experți naționali

Advertisement for the selection of an international expert

Proces verbal evaluare expert național

Anunț de prelungire trei experți naționali

Advertisement for the selection of an international expert

Anunț de selecție trei experți naționali

Acord utilizare date personale

Anunț de selecție expert internațional

Acord utilizare date personale

Proces verbal evaluare expert achizitii publice

Proces verbal evaluare expert sociolog

Prelungire perioada de selectie expert extern financiar-contabil

Anunt de selectie a unui expert extern in achizitii publice in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania”

Acord utilizare date personale

Anunt de selectie a unui expert sociolog extern in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania”

Acord utilizare date personale

Anunt de selectie a unui expert financiar contabil extern in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania”

Acord utilizare date personale

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

Bibliografie examen promovare Consilier cls. I grad profesional principal, Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ

Rezultatul selectiei dosarelor Ia examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018 (proba scrisa) in cadrul ANES.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018

Rezultatul interviului  la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018

Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018