Astăzi, de 8 martie, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați reafirmă importanța promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați, ca valoare fundamentală a democrației sociale și își propune să genereze în scurt timp o schimbare de paradigmă în societatea românească privind condiția femeilor și participarea lor cât mai bună în toate sferele vieții publice.

Politicile publice pe care le promovăm în acord cu Capitolul „Respect și demnitate pentru femei” din Programul de Guvernare, în

Read more