COMUNICAT DE PRESĂ

Vizita de studiu în Norvegia, districtul Salten, orașul Bodø, 15-18 ianuarie 2023

 

 

În perioada 15-18 ianuarie 2023 a avut loc o vizită de studiu organizată în cadrul proiectului ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul ”Justiție” și implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Vizita s-a desfășurat în cadrul activității care vizează sprijinirea serviciilor sociale din România, prin îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională realizată prin schimbul de experiență și bune practici în domeniul asistenței sociale acordate victimelor violenței domestice și de gen.

Schimbul de experiență cu organizații relevante din Norvegia s-a realizat în baza parteneriatului încheiat cu organizația ”The Secretariat of the Shelter Movement” din Norvegia, reprezentată de Rachel Eapen Paul, expert în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și Wanja Saether, manager al centrului de criză pentru victimele violenței domestice din Bodø, districtul Salten.

Delegația română a fost condusă de secretarul de stat al ANES, doamna Luminița Popescu și a fost formată din specialiști în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și al serviciilor sociale publice și private acordate victimelor violenței domestice în România. Au fost astfel prezenți la vizita de studiu reprezentanți ai serviciilor sociale organizate la nivelul județelor: Alba, Argeș, Bacău,  Bistrița-Năsăud, Buzău, Constanța, Dolj, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

În cadrul vizitei au fost reprezentate și instituțiile care monitorizează evoluția activităților de Implementare a Convenției de la Istanbul și modul de implementare a proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian, respectiv Consiliul Europei, prin Jenna Sherrer Demir și Ministerul Norvegian de Justiție și Securitate Socială, prin Lene Nielsen și Elisabeth Jøta Holter Hanevold.

Programul vizitei a cuprins prezentarea activităților și a modului de lucru al centrului de servicii din Bodø dar și abordarea tuturor formelor de violență. Astfel au fost prezenți la activitățile vizitei reprezentanți ai diferitelor organizații și instituții implicate în prevenirea și combaterea violenței: Centrul de criză din Salten, Poliția din Bodø, Centrul pentru copii din Bodø (Barnahus), Unitatea de Primiri Urgențe, Asociația Grădinițelor Private, Organizația ”Alternative to violence”.

Schimbul de experiență a reprezentat o ocazie unică de a întări colaborarea bilaterală și în același timp a oferit profesioniștilor români oportunitatea de a identifica, din modelele de bună practică prezentate de partenerii norvegieni, metode de îmbunătățire și perfecționare a modului de organizare și prestare a serviciilor sociale din domeniul combaterii violenței domestice din România.

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Proiectul este finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea totală a grantului acordat este 2.500.000 de euro. Obiectivul principal al proiectului îl constituie sprijinirea autorităților române în adoptarea unei abordări coordonate pentru depășirea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Galerie Foto