Granturi Norvegiene

Granturile Norvegiene sau Mecanismul Financiar Norvegian reprezintă contribuția Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele beneficiare. Acest mecanism de finanțare a fost stabilit în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Pentru perioada 2014-2021, Granturile Norvegiene, în cuantum de 1,3 miliarde EUR, sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la Uniunea Europeană după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Susținerea măsurilor de intervenție pentru reducerea disparităților economice şi sociale în Spațiul Economic European şi întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în următoarele sectoare prioritare:

  • Inovare, cercetare, educație și competitivitate

  • Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei

  • Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon

  • Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale

  • Justiție şi afaceri interne

Cadrul de cooperare şi implementare a asistenței financiare este stabilit prin Memorandumul de înțelegere privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021, încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României.

Prin acest Memorandum sunt stabilite entitățile naționale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021 şi funcțiile acestora în cadrul sistemului național de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică: lista domeniilor de finanţare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în perioada 2014-2021, programele aprobate pentru finanțare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, ambiţiile bilaterale, Operatorii de Program şi proiectele predefinite acceptate la momentul încheierii Memorandumului.