OBIECTIV 1

Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor

Activitatea 1.1. Realizarea unui studiu național privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor

Studiul derulat la nivel urmărește să evidențieze elemente specifice ale fenomenului violenței împotriva femeilor, inclusiv violența sexuală și violența între parteneri intimi (cu accent pe violența fizică, violența psihologică și economică) cu scopul de a fundamenta dezvoltarea unor politici publice eficiente pe termen lung cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor și de a susține dezvoltarea de servicii specializate pentru a facilita accesul victimelor la măsurile de sprijin necesare și adecvate.

Serviciile necesare pentru realizarea acestui studiu național sunt asigurate în baza unui contract de achiziție publică încheiat cu C|C|S|A|S  http://ccsas.ro

Concluziile studiului vor fi prezentate public într-o Conferință Internațională la București, cu participarea instituțiilor europene relevante în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor: Consiliul Europei, Comisia Europeană, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, Institutul European pentru Egalitatea de Gen și instituțiile responsabile din Norvegia și din alte state europene.

Activitatea 1.2 Evaluare Capacității instituționale de a pune în aplicare pe deplin politica națională în domeniul violenței domestice și violenței bazate pe gen și aplicarea unor măsuri de consolidare a capacității

Va fi derulat un proces amplu de evaluare a capacității autorităților române de a pune în aplicare Convenția de la Istanbul și capacitatea instituțională a ANES în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice și a actelor normative specifice precum și rolul său de mecanism național care asigură coordonarea metodologică a diferitelor organismelor locale de monitorizare și intervenție: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Comitetul interministerial pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, Comisia Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați, Comisiile județene pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

Raportul de evaluare elaborat ca rezultat al acestei activități va conține recomandări pentru întărirea capacității instituționale românești și pentru îmbunătățirea fluxurilor de lucru cu celelalte instituții din domeniu, luând în considerare exemple de bune practici din alte țări care pun în aplicare Convenția de la Istanbul.

2. Consolidarea capacității instituționale de a pune în plicare pe deplin politica națională în domeniul combaterii violenței în familie și a violenței împotriva femeilor
Program de formare profesională
90 de profesioniști din domeniul elaborării de politici publice pentru implementarea Convenției de la Istanbul au participat la 3 sesiuni de formare profesională organizate la București în februarie 2022