1. Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii

Activitatea 2.1 Organizarea de sesiuni de instruire multidisciplinare cu privire la elementele-cheie pentru abordarea violenței domestice și violenței împotriva femeilor, ținând seama de caracteristicile specifice ale minorităților etnice (cum ar fi violența domestică în rândul femeilor rome).

Au fost organizate sesiuni de formare aplicată, multidiciplinară pentru 250 de profesioniști din mediul judiciar (judecători, procurori) și de la nivelul organelor de intervenție. Instruirea s-a axat pe elementele-cheie în situațiile de violență domestică pentru cazurilor de violență în familie și violența împotriva femeilor în același timp, ținând cont de particularitățile specifice ale minorităților etnice cu accent pe problematica femeilor din minoritatea roma.

250 de  ​​judecători, procurori, ofițeri de poliție, au fost instruiți în cadrul a 10 sesiuni de formare organizate în luna aprilie 2022

Activitatea 2.2 Îmbunătățirea metodelor de intervenție inter-instituționale, prin elaborarea de proceduri de intervenție și metodologii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, în principal pentru ofițeri de poliție, inclusiv sensibilizarea și diseminarea acestora.

Scopul acestei activități este de a dezvolta un set de reglementări unitare la nivelul procesului de  intervenție primară și al prevenției, în scopul de a îmbunătăți calitatea de intervenție și sprijin specializat pentru protecția victimelor. În procesul de dezvoltare a acestora, exemple de bune practici deja testate și validate în alte state vor fi utilizate.

În mod concret, următoarele proceduri de lucru vor fi vizate:

  • Procedura de lucru privind măsurile pentru prevenirea cazurilor de violență domestică

  • Procedura inter-instituțională de lucru privind raportarea, colectarea și monitorizarea datelor în domeniul violenței în familie.

În aces sens, ANES a demarat un proces de consultări cu reprezentanți ai instituțiilor relevante din domeniu. A fost constituit un Grup de lucru în cadrul căruia se vor dezbate propunerile care vor sta la baza elaborării procedurilor unitare de lucru, acestea urmând a fi incluse în legislația secundară în domeniu.

Specialiștii participanți la consultări sunt reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne (IGPR), Ministerul Justiției (INM) și mediul furnizorilor publici și privați de servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), Colegiul Psihologilor din România (COPSI), Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR), Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba (DGASPC Alba), Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Transcena, Centrul De Mediere și Securitate Comunitară, E-Romnja, Asociația ANAIS, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen.

Rezultatul final al acestei activități va consta în aprobarea celor 2 proiecte de Ordin ministerial cu privire la noua procedură și metodologie privind măsurile de prvevenire ți combatere a violenței domestice.

Pentru diseminarea noilor proceduri și metodologii, 42 de evenimente de informare au fost organizate în toată țara, cu participarea a peste 3.000 de specialiști din cadrul structurilor locale de intervenție și aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a violenței domestice