Înființarea a 8 Centre de consiliere a agresorilor

și

elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii

Activitatea 4.1

Realizarea unei metodologii unitare și a unui set standardizat de instrumente la nivel național pentru lucrul cu agresorii

La nivelul ANES a fost constituit un Grup de lucru pentru elaborarea metodologiei unitare aplicabilă la nivelul serviciilor de consiliere a agresorilor în cazuri de violență domestică. La acest grup de lucru au fost invitați să participe specialiști cu experiență din organizații publice și private cu activitate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

Rezultatul final al acestei activități se va concretiza printr-un Ordin comun privind aprobarea metodologiei unitare de lucru în managementul de caz cu privire la agresori, în cazurile de violență domestică, pentru furnizorii de servicii sociale care vor fi supuse aprobării ministerelor de resort.

Activitatea 4.2

Seminarii pentru aplicarea unitară a instrumentelor de lucru și a managementului de caz în lucrul cu agresorii

 

80 de angajați ai furnizorilor de servicii sociale publice și private, care asigură în prezent serviciile de consiliere pentru agresori au beneficiat de formare profesională.

Sesiunile de formare se derulează în colaborare cu reprezentanții partenerului norvegian Spitalul Universitar St.Olav, Departamanetul Brøset – Centrul pentru Cercetare și Formare în Psihiatrie Judiciară. Experții norvegieni sunt autorii unui manual privind consilierea agresorilor utilizând tehnici cognitiv-comportamentale pentru managementul furiei  De asemenea, temele de formare includ informații cu privire la procedurile relevante ale programelor de tratament pentru bărbați-parteneri violenți și vor promova modele de bună practică cu privire la managementul de caz în lucrul cu agresorii.

Activitatea 4.3

Identificarea a 8 județe pentru înființarea centrelor de consiliere

 

8 județe au fost selectate pentru înființarea Centrelor de consiliere pentru agresori: Giurgiu, Ialomița, Constanța, Dolj, Bacău, Sibiu, Timișoara și Municipiul București – sectorul 6

Procesul de selecție realizat în urma dialogului cu autoritățile locale s-a concretizat prin încheierea a 8 Protocoale de colaborare cu Consiliile Județene și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a asigura organizarea și funcționarea noilor servicii sociale de consilirere a agresorilor în cazuri de violență domestică, inclusiv prin acordarea spațiul necesar funcționării acestora.

În urma demersurilor ANES au fost constituite la nivel local Comitete de coordonare locală cu participarea tuturor actorilor relevanți în dezvoltarea și susținerea serviciilor sociale de la nivel local.

Cele 8 Comitete de coordonare locală se vor reuni în ședințe la care vor reprezentanți ai ANES, ai Consiliului Județean ai Consiliilor Locale, Direcțiilor Generale de Asistență Socială, Poliției Locale și ai altor instituții și organizații relevante.

Activitatea 4.4  

Înființarea unei rețele de 8 centre de consiliere pentru agresori

 

Pe baza protocoalelor de colaborare încheiate cu autopritățile administrației publice locale, ANES a înființat o rețea națională de 8 centre de consiliere a agresorilor în cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele:  

Ialomița                     Bacău

Dolj                              Sibiu

Constanța                  Timișoara

Giurgiu                       București – sector 6