OBIECTIV 6
Derularea de campanii de conștientizare pentru prevenirea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor

Activitatea 6.1.1
Campania națională de informare și de sensibilizare cu privire la schimbarea perspectivei și atitudinii asupra violenței de gen și a egalității de gen în rândul elevilor, studenților și cadrelor didactice

Această componentă a campaniei naționale se va desfășura în licee și universități în toate cele 8 regiuni administrativ-teritoriale din România.
Grup țintă: 10.000 de persoane elevi, studenți și cadre didactice
Vor fi organizate sesiuni de informare pentru elevi, studenți, și cadre didactice cadul cărora vor fi promovate mesajele campaniei, cu scopul sensibilizării asupra consecințelor negative ale stereotipurilor de gen și al informării în legătură cu măsurile de prevenire și combatere a fenomenului de violență domestică și violență împotriva femeilor și fetelor.
4 Dezbateri regionale vor fi organizate cu participarea reprezentanților instituțiilor naționale din domeniul educației publice (instituții de învățământ, universități, inspectoratelor școlare etc.) cu implicarea a 4 experți naționali și a reprezentanților ANES, în calitate promotor guvernamental al educației pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați

Activitatea 6.1.2

Campanie națională de informare privind stereotipurile de gen și creșterea gradului de conștientizare privind perspectiva societății românești asupra problematicii femeilor rome

 

Campania se va adresa atât femeilor rome, reprezentanților comunităților de romi cât și reprezentanților ai autorităților locale și profesioniștilor cu responsabilități legate de problematica minorității romilor din cele 8 regiuni administrativ-teritoriale din România.

Grup țintă: 20.000 de persoane, femei din comunități rome, reprezentanți ai comunităților de romi, reprezentanți ai autorităților locale și profesioniști cu responsabilități legate de problematica etniei romilor.

Campania națională va include

O campania nationala media în cadrul căreia vor fi difuzate spoturi pe cele mai populare posturi radio și televiziune pentru creșterea gradului de conștientizare privind  discriminarea femeilor de etnie romă.

Realizarea de materiale de informare (inclusiv în limba romani) pentru femeile rome, comunitățile de romi, autoritățile locale și profesioniștii cu responsabilități legate de problemele romilor.

21 de seminare organizate la nivel județean al căror obiectiv va fi prezentarea și dezbaterea măsurilor de prevenire și combatere a violenței domestice și măsurile de protecție a femeilor rome, precum și noile prevederi legislative în temeiul Convenției de la Istanbul (emiterea ordinului de protecție provizoriu în situații urgență, soluții non-violente pentru a rezolva conflictele interpersonale, gestionarea cazurilor de divorț, prevenirea violenței și a discriminării pe bază de gen)

4 dezbateri regionale organizate în vederea creșetrii gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice la nivel local și regional, care sunt responsabili cu administrarea  problemelor comunitare, inclusiv cu prevenirea și combaterea violenței domestice, implicit în cazul femeilor rome.