Linie telefonică gratuită 0800 500 333

CALL CENTER cu număr unic la nivel național destinat victimelor violenței domestice

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a pus la dispoziția victimelor violenței domestice o linie telefonică gratuită, cu un număr unic de contact, 0800.500.333,  pentru a semnala situații de violență domestică, trafic de persoane, discriminare de gen sau dicriminare multiplă, reglementat de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Acest serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit din orice rețea cu acoperire națională

Apelul la linia telefonică de urgență (help-line) poate fi făcut de către potentiala victimă/victimă a violentei domestice, a traficului de persoane, a discriminării de gen sau a discriminării multiple, un părinte sau un alt membru al familiei, o persoana din cadrul rudelor/ afinilor, un vecin sau un cunoscut al familiei, fie de un martor  sau de o altă persoană care știe de existența unui caz din această categorie.

În cadrul liniei telefonice de urgență (help-line) destinată victimelor violenței domestice, experții noștri asigură asistență și consiliere pentru depășirea tuturor situațiilor de urgență. Aceștia identifică soluții adecvate cazurilor expuse sau semnalate, oferind informații cu privire la demersurile pe care le poate iniția victima pentru a ieși din situația de criză, în funcţie de tipologia faptelor de violență domestică semnalate, precum și servicii adecvate nevoilor lor atât pe plan național.

Consilierii liniei telefonice de urgență au pregătirea necesară pentru a furniza victimei și potențialilor martori, informații succinte despre demersurile pe care le pot întreprinde cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice,  consiliere primară de natură juridică și psihologică, respectiv îndrumarea victimei către instituțiile abilitate din proximitate, unde va beneficia de suport, însoțire și orientare către serviciile disponibile din teritoriu.

De menţionat este că, în orice demersuri propuse de către consilierii liniei telefonice de urgență, este luată în considerare siguranţa și integritatea fizică a victimei și se solicită acordul acesteia pentru oricare dintre pasii care urmează a fi întreprinși începând de la înregistrarea datelor și până la semnalarea cazului către instituțiile teritoriale  abilitate în rezolvarea cazului.

Principiile care stau la baza Liniei telefonice de urgență de tip help -line sunt:

 • Asigurarea si menținerea confidențialității asupra aspectelor ce tin de siguranta si viata privata a victimelor, protejarea intimitatii beneficiarilor si respectul pentru determinarea umana, in tiate activitatile intreprinse
 • Promovarea bunăstrării, sigurantei fizice și psihologice a victimei pentru depăsirea situatiei de criza si reluarea unei vieti independente.
 • Abordarea coprehensiva a violentei domestice si violentei impotriva femeilor, inclusive prin promovarea unei abordari sensibile de gen, in serviciile sociale destinate victimelor violentei domestice
 • Cresterea gradului de dezvoltare personala (autodeterminarea) și imputernicirea victimelor violentei domestice
 • Acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate victimelor violentei domestice

Ce trebuie să știți

Consilierii din cadrul liniei telefonice de urgență (help-line) destinată victimelor violenței domestice au misiunea de a informa, îndruma și de a oferi consiliere primară victimelor sau martorilor, oferind asistență de specialitate gratuită și informații cu privire la serviciile adecvate nevoilor lor, precum și recomandări pentru soluționarea situațiilor care i-au determinat să apeleze linia telefonică, explicându-le acestora demersurile pe care le pot iniția pentru a depăși situația de criză cu care se confruntă:

 • Apelare la 112, în situații de urgență (prin situații de urgență se înțelege situația în care se presupune un pericol iminent pentru victimă- care îi periclitează viața, sănătatea sau integritatea victimei și, după caz, a copiilor săi)
 • Îndrumare către un adăpost aflat în proximitatea victimei. (Adăpostul destinat găzduirii victimelor violenţei este o locuinţă/casă protejată care funcționează ca entitate de sine stătătoare sau ca anexă a centrelor/birourilor/serviciilor/programelor de consiliere psihologică, socială şi/sau juridică adresate cu precădere femeilor expuse riscului de agresiune, aflate în situaţie de violenţă în cadrul familial. Este organizată şi gestionată în regim de “locuinţă protejată” cu adresă necunoscută, deservită de personal profesional şi administrativ, pregătit în domeniul lucrului cu victimele violenţei)
 • Îndrumare către instituțiile abilitate din teritoriu – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului, Inspectoratul Județean de Politie, Unități de primiri urgențe sau Serviciul de Medicină Legală, organizații nonguvernamentale, pentru a beneficia consiliere și suport, consiliere psihologică și juridică, precum  și alte tipuri de servicii în funcție de tipologia faptelor de violență domestică descrise a victimei.
 • Informații concrete cu privire la modalitatea de obținere a ordinului de protectie, care are ca scop protejarea persoanei a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei, precum și înlăturarea stării de pericol și care pot fi probele pe care victima poate să le prezinte instanțelor de judecată ( dovada înregistrării plăngerii penale la polițiecu privire la tipul de violență la care a fost supus, obținerea unui certificat medico-legal, expertiză medico-legală, sesizari înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului, înregistrări audio-video relevante, mesaje, inscrisuri medicale din care să reiasă eventualele afectiuni psihice ale agresorului etc.).

 Situațiile care impun găzduire victimei într-un adăpost

 • victima a fost nevoită să fugă de furia agresorului, părăsind domiciliul singură sau însoţită de copii;
 • victima a fost alungată din casă de către agresor (uneori fără să aibă asupra ei nici un act de identitate, bani sau alte haine);
 • în urma evaluării cazului se stabileşte de către intervenient că pentru victimă nu există nici o alternativă de înnoptat/locuit la rude, prieteni etc.;
 • victima a plecat de acasă de mai multă vreme ca urmare a violenţei, a locuit o perioadă la rude/prieteni/ cu chirie, iar acum, din motive obiective nu mai poate sta în aceleaşi condiţii;
 • victima hotărăşte să se întoarcă la domiciliu, după o perioadă de absenţă din motive de violenţă, iar partenerul nu o primeşte în casă sau este în continuare violent;
 • victima violenţei nu este localnică şi provine din localităţi limitrofe sau chiar din alt judeţ.

 Te afli într-o situație de violență domestic, trafic de personae sau discriminare de gen?

 • Te înțelegem, nu te judecăm – pentru noi ești o persoană valoroasă.
 • Este dreptul tău să îți păstrezi anonimatul – iți oferim informații indiferent dacă ne dai sau nu datele tale de identitate
 • Te sprijinim în ritmul tău – nu te presăm să demarezi acțiuni pe care nu le poți sau nu dorești să le întreprinzi.
 • Îți solicităm acordul explicit în cazul în care dorești ca instituția noastră să facă demersuri în numele tău prin sesizarea instituțiilor abilitate, în funcție de specificul situației în care te afli.
 • Te ajutăm să identifici formele de violență la care ești supus/ă (violență fizică, violență psihologică, violență sexuală, violență socială, violență spirituală, sau violență prin neglijare/deprivare) și să găsești soluții optime pentru depășirea situației de criză in care te afli.

Cunoști sau deții informații cu privire la o persoană că este victimă a violenței domestice?

Iată ce poți face:

 • Nu o judeci, nu îi critici comportamentul, îi oferi ajutorul dar nu-i impui să ia o măsură;
 • Abordeaz-o cald și înțelegător, vorbește cu ea atunci când nu sunt prezenți și alți cunoscuți, spunându-i că nu e singur/ă și știi cum poți să o ajuți;
 • Poți apela oricând linia telefonică de urgență pentru a obține înainte câteva informații și sugestii practice;
 • Să o însoțești atunci când se hotărăște să-i spună agresorului că vrea să se separe de el fiindcă acest moment este cel mai periculos. În eventualitatea unui proces, sunt necesari martori și date concrete referitoare la actele de abuz trăite;
 • Oferă-i numărul nostru de telefon 0800 500 333, apelabil gratuit 24/24 ore, 7 /7 zile, pentru a i se oferi suportul necesar.