Mesajul doamnei Luminița Popescu,Secretar de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu ocazia zilei de 8 Mai- Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați

Comunicate

ANES a aderat la Carta Diversității

O data cu semnarea Cartei Diversității ANES dorește să reafirme, alături de ceilalți semnatari, angajamentul de promovare a egalității de șanse și de tratament