Mesajul doamnei Luminița Popescu,Secretar de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu ocazia zilei de 8 Mai- Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați

Comunicate

: Încheierea unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Asociația Femeilor Românce din Italia și Romanian Women’s Lobby, în vederea reducerii fenomenului violenței de gen și a îmbunătățirii calității vieții cetățenilor români din Italia

Realizarea de facto a egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice presupune un efort conjugat al instituțiilor statului,