ÎNTÂLNIRE DE LUCRU IN CADRUL PROIECTULUI VENUS

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună