Mesajul doamnei Luminița Popescu, Secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu ocazia Zilei mondiale a Asistenței sociale – 16 martie 2021.