Proiecte în curs de implementare

Proiectul „Justice has no Gender” – în implementare

 ANES, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și organizația ActiveWatch implementează proiectul „Justice has no gender” în cadrul apelului lansat de către DG Justice “Action grants to support national information, awareness-raising and education activities aimed at preventing and combating violence against women”. Proiectul în valoare de 179.692,80 euro vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul profesorilor de liceu și studenților cu privire la violențele cauzate de discriminare care apar în școli, cu accent pe violența de gen (inclusiv violența sexuală și violența împotriva fetelor și femeilor cu handicap) și egalitatea de gen, prin dezvoltarea de activități educaționale. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare în rândul a peste 15.000 de elevi de liceu, cu privire la efectele negative ale stereotipurilor și discriminarea bazată pe criterii de gen, dizabilitate și/sau etnie în societatea românească. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2017 – 31.10.2019.

În prezent se află în curs de derulare implementarea unui program pilot în două licee (din București și județul Ilfov) care include desfășurarea unui training pentru o echipă de 25 de elevi și un profesor coordonator din fiecare liceu, în vederea realizării unei campanii pentru creșterea gradului de conștientizare asupra principiului egalității de șanse, combaterii violenței și a discriminării la care sunt supuse fetele tinere și/sau persoanele cu dizabilități și care să aibă ca rezultat elaborarea unor instrumente și materiale de lucru necesare la multiplicarea activității în alte 24 de licee din țară.

 

Proiectul „Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” (DG Justice) – în implementare

În anul 2018, putem marca o premieră pentru România prin proiectul cu titlul “Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” în valoare de 999.826,84 lei, care a fost depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin parteneriatul dintre ANES, Fundația “Corona” Iași și Fundatia “Centrul de Mediere și Securitate Comunitară”. Precizăm că Liderul de parteneriat este Fundatia “Corona” Iași și că derularea proiectului implică ANES din perspectiva expertizei specializate și participării la evaluarea politicilor publice formulate de ONG-uri, și la alte activități din cadrul proiectului fără alocarea unor resurse financiare  aferente. Proiectul vizează creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvernul României în domeniul bugetării pe bază de gen, vizând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de dimensiunea de gen. Proiectul a fost aprobat și se află în etapa de desemnare a unui desk-officer în vederea contractării.

Proiectele inițiate de către ANES se articulează pe obiectivele specifice din Programul de Guvernare pentru perioada 2017-2020, așa cum sunt prevăzute la pct. 8 – Respect și demnitate pentru femei din cuprinsul Cap. Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale.

 

Proiectul predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” – în faza de evaluare

 Proiect predefinit finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2014 – 2021, în cadrul Programului de finanțare RO20 – Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex și va avea o durată de 36 de luni. Proiectul are drept obiectiv implementarea Convenției de la Istanbul și realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 – Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale din Programul de Guvernare 2017-2020, în principal:

– Dezvoltarea unei rețele de 8 centre de asistență pentru agresori, la nivel zonal, și reglementarea unor măsuri de prevenire a recidivei faptelor de violență în familie.

– Crearea a 10 centre de criză pentru situațiile de viol.

Grupul țintă al proiectului este constituit din: 150 asistenți sociali din partea furnizorilor de servicii sociale publice și private, 150 de profesioniști care lucrează în autoritățile locale în cadrul echipelor intersectoriale, 250 de judecători, procurori, ofițeri de poliție și avocați, 80 de persoane din rândul furnizorilor de servicii sociale publice și private care lucrează cu agresori, 80 beneficiari de consiliere în centrele de agresori, 100 de specialiști în cadrul centrelor de criză pentru viol, 100 de victime ale violenței sexuale, 10.000 de elevi, studenți, educatori și profesori.

În prezent Fișa de proiect este într-un stadiu avansat de progres fiind aproape finalizată cu sprijinul Operatorului de Program – Ministerul Justiției.

 

 Proiectul „VENUS” – în faza de elaborare cu asistență de tip help desk

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4, bugetul estimat este de 11 milioane euro, iar durata de implementare a proiectului este de 4 ani și are în vedere realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 – Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale în Programul de Guvernare 2017-2020.

Proiectul vizează dezvoltarea unor măsuri centrate pe abordarea integrată și unitară a serviciilor sociale, socio-profesionale și de formare profesională a specialiștilor din domeniu, în scopul prevenirii și combaterii a violenței domestice la nivel național. În acest sens, va fi creată o rețea inovativă integrată națională de 42 de locuințe protejate destinate asigurării măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor violenței în familie și vizează, totodată, dezvoltarea și furnizarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică și juridică pentru victimele violenței în familie, în scopul facilitării tranziției la o viață independentă și de asemenea furnizarea de servicii prin grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.

A fost elaborată propunerea de Fișă de proiect și, în prezent, aceasta este dezvoltată cu consilierea de tip Help-desk din partea specialiștilor de la AM POCU  și OI POCU.