De asemenea, Guvernul a aprobat și exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician în egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cele două profesii au fost introduse în COR (Clasificarea Ocupațiilor în România) în anul 2014, respectiv 2015.

ANES mulțumește tuturor entităților relevante în domeniu (ONG-uri cu activitate în prevenirea și combaterea violenței domestice, reprezentanți ai MAI, IGPR, MJ, CSM, polițiștilor, procurorilor, judecătorilor, sindicatelor și reprezentanților autorităților locale)

Prin toate dezbaterile și consultările ample aceștia au contribuit activ la formularea unui răspuns acoperitor, unitar și coerent către toate femeile din România, în raport de prevederile Convenției de la Istanbul, Convenției CEDAW, obiectivelor din Programul de Guvernare atât cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice cât și cu privire la promovarea perspectivei de gen în România, astfel:

Legea 217/2003

Prin actualul proiect de act normativ ne propunem o schimbare de paradigmă cu privire la managementul integrat al cazurilor de violență domestică, în principal, prin protejarea imediată a victimei și prin înlăturarea agresorului, prin intermediul reglementării Ordinului de protecție provizoriu (OPP).

 

În acest sens, pilonul central al legii este reprezentat de OPP un instrument în materie administrativă, care îi va permite polițistului să intervină rapid pentru protejarea victimei și pentru înlăturarea de îndată a agresorului din domiciliu.

 

Această măsură se va aplica în situațiile de pericol iminent pentru sănătatea și securitatea victimei violenței domestice, fiind o măsură diferită față de Ordinul de protecție (OP) care este cunoscut și reglementat prin lege din anul 2012.

 

Cu alte cuvinte, OPP reprezintă un instrument complementar OP, acesta fiind emis de către polițist, de îndată, executoriu, fără termen și fără somație, având valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire până la emiterea OP.

 

După emiterea sa de către polițist, OPP urmează a fi confirmat de către procuror, pe baza declaraților și a probelor strânse de către polițist. Ulterior, procurorul are obligația să transmită OPP împreună cu toate dovezile existente la dosar către judecător, care, se va pronunța prin emiterea unui OP.

Prin actuala reglementare, polițistul va avea dreptul și obligația să se deplaseze la domiciliul victimei, să intre în domiciliu, chiar și cu forța și să emită un OPP prin care să înlăture de îndată agresorul, chiar dacă acesta este titularul contractului de proprietate.

OPP va fi emis în baza unei Fișe de risc prin care polițistul va stabili gradul de risc în baza evaluării de la fața locului.

Dacă riscul pentru victimă este crescut sau foarte crescut, polițistul va emite un OPP prin care pot fi dispuse următoarele măsuri pentru agresor:

  • Evacuarea din domiciliu cu interdicția de a reveni pe toată durata OPP,
  • Stabilirea unei distanțe minime de apropiere de victimă( de domiciliu, de locul de muncă, de școală, după caz)
  • Confiscarea cheilor, a armelor.

OPP ca și OP, dealtfel, vor fi monitorizate de către polițiști, nerespectarea măsurilor dispuse prin cele două instrumente constituind infracțiune, pentru care este prevăzută pedeapsa cu închisoarea de la 1 o lună la 1 an.

În procesul de monitorizare, polițistul va face verificări permanente prin toate mijloacele în vederea respectării măsurilor dispuse pentru agresor.(vizite la domiciliu, culegere de informații de la vecini, serviciul victimei, școală, după caz).

După emiterea OPP, polițistul se va asigura că drepturile agresorului sunt respectate prin măsuri care vizează informarea corectă cu privire la OPP, și, respectiv îndrumarea și orientarea către un serviciu social specializat pentru găzduire și consiliere.

 

Prin urmare, vorbim despre două instrumente prin care, în materie administrativă (OPP) și civilă (OP) ne propunem să venim în sprijinul victimelor violenței domestice printr-o intervenție imediată și coerentă din partea tuturor factorilor responsabili.

Normele, metodologiile și procedurile vor fi elaborate prin legislația secundară care va fi reglementată printr-un Ordin comun al MMJS și MAI.

 

Legea 202/2002

 

In 2015, România a preluat cu responsabilitate punerea în aplicare a Angajamentului nr. 1 privind formarea unor specialiști: experți și tehnicieni în domeniul egalității de șanse de la nivelul administrației publice centrale și locale, asumat în cadrul Campaniei „HEFORSHE”, inițită de UN WOMEN.

 

Justificarea introducerii în plan național a unei noii ocupații, respectiv Expertul în egalitate de șanse este susținută de cadrul legislativ internațional, comunitar și național,  de prezența constantă a dimensiunii de gen în evoluția și dinamica tuturor sectoarelor de activitate, de  nevoile reale ale societății contemporane moderne și de integrarea dimensiunii de gen în politicile naționale privind educația, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, protecția socială, sănătatea, participarea la procesul decisional.

 

Introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România a ocupațiilor de „expert în egalitate de șanse” și „tehnician în egalitate de șanse” a reprezentat o măsură cu impact pozitiv asupra promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați și implicit a acțiunilor de prevenire și combatere a violenței în familie. Misiunea lor este de a promova și de a aplica principiul egalității de șanse între femei și bărbați, în toate activitățile pe care le întreprind, de a sprijini activ măsurile de prevenire și combatere a violenței domestice și a violenței de gen, devenind astfel Ambasadori ai Egalității în mediile din care provin.

 

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vizează cu deosebire reglementarea profesiei de „expert în egalitate de șanse” și „tehnician în egalitate de șanse” și „introducerea posibilității pentru persoanele juridice din sectorul public și din sectorul privat care au peste 50 de salariați, de a avea în structura de personal un expert în egalitate de șanse, sau, un tehnician în egalitate de șanse”.

 

În cazul în care nu identifică o persoană cu pregătire corespunzătoare, persoanele juridice, instituțiile și autoritățile amintite pot repartiza, în sarcina unui salariat, prin fișa postului,  atribuții din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. În condițiile în care aceștia optează pentru expert/technician, aceștia vor fi  formați în conformitate cu standardele ocupaționale aprobate iar cursurile acestora se vor realiza prin intermediul universităților autorizate în acest sens.

 

În contextul gestionării unei problematicii complexe în ceea ce priveşte  realizarea egalităţii de drept şi de fapt între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei,  ocupația de expert în egalitate de șanse și cea de tehnician reprezintă un factor crucial  la nivelul  organizațiilor/comunităților fiind un vector al progresului şi dezvoltării durabile la nivelul întregii societăţi. Reglementarea acestor ocupaţii este plasată în contextul unei preocupări din ce în ce mai pronunțate la nivel internaţional şi european pentru implementarea principiilor egalității de gen în toate domeniile și la toate nivelurile de intervenție.

 

Totodată regementează introducerea noțiunii „violenței de gen” conform Convenției de la Istanbul.

 

În mod concret până în 2020, 70% din 1.680 de instituții publice naționale și locale din România vor avea Experți sau Tehnicieni în domeniul Egalității de Șanse. Pentru atingerea acestor obiective ambițioase, România va organiza cursuri de formare pentru experți și tehnicieni în domeniul egalității de șanse în întreaga țară.