Comunicat
Astăzi, 18 februarie 2020, a avut loc, la sediul ANES, cea de-a IV-a reuniune a Grupului de lucru interinstituțional în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al prevenirii și combaterii violenței domestice post 2020 (GLI), alcătuit din specialiști ai administrației publice centrale, sindicate și organizații neguvernamentale din domeniu (Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspecția Muncii, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Confederația Sindicală Națională „Meridian” și Asociația Femeilor din România „Împreună”.
 
Grupul a fost creat în cadrul proiectului „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”, în vederea participării la elaborarea Strategiei naționale post 2020 și a Planului de acțiuni aferent acesteia.
 
Doamna Mihaela Andreianu, Secretar de stat al ANES a participat la reuniune însoțită de directorul Direcției egalitatede șanse. Discuțiile s-au axat pe obiectivele generale și obiectivele specifice ale viitoarei strategii iar unul din subiectele discutate intens a fost expertul și tehnicianul în egalitate de șanse, respectiv modalitatea cea mai bună din punct de vedere legislativ privind posibilitatea sau obligativitatea mediului public și privat de a avea un astfel de specialist.
Galerie Foto