Promotor de proiect:
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI
Adresă: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, sector 1, CP 010541, București
Telefon: +4021.313.00.59
Fax: +4021.367.24.06
e-mail: proiect@anes.gov.ro
www.anes.gov.ro