Mesajul doamnei Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați cu prilejul zilei de 25 noiembrie – Ziua Internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor: