În perioada 01 februarie 2023 – 29 februarie 2024, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 845 apeluri.

Din totalul de 845 apeluri primite:
• 574 au fost apeluri preluate;
• 207 au fost apeluri scurte;
• 64 apeluri pierdute (angajare într-o altă convorbire).
Cele 574 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

• 252 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 3 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;
• 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;
• 315 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

• pentru cele 252 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
178 apelanți “victimă”;
61 apelanți “martor”;
13 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 3 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):
3 apelanți “martor”;

• pentru apelul în domeniul egalității de șanse/gen:
1 apelant “victimă”;

• pentru cele 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
1 apelant “victimă”;
2 apelanți “martor”;

• pentru cele 315 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
315 apelanți “altă persoană”

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

• 154 acte de violență fizică;
• 188 acte de violență verbală;
• 188 acte de violență psihologică;
• 17 acte de violență socială;
• 7 acte de violență sexuală;
• 4 acte de violență economică;
• 6 acte de violență cibernetică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.