În perioada 01 decembrie 2023 – 31 decembrie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 848 apeluri.
Din totalul de 848 apeluri primite:
• 536 au fost apeluri preluate;
• 261 au fost apeluri scurte;
• 51 apeluri pierdute (angajare într-o altă convorbire).
Cele 536 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

• 245 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 2 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 2 apeluri în domeniul egalitatii de gen;
• 287 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

• pentru cele 245 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
174 apelanți “victimă”;
65 apelanți “martor”;
6 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 2 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):
1 apelant “martor”;
1 apelant ”altă persoană”

• pentru cele 2 apeluri în domeniul egalității de gen:
2 apelanți “victimă”

• pentru cele 287 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
287 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

• 168 acte de violență fizică;
• 195 acte de violență verbală;
• 185 acte de violență psihologică;
• 21 acte de violență socială;
• 3 acte de violență sexuală;
• 7 acte de violență economică;
• 2 acte de violență cibernetică;
• În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.