În perioada 01 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2024, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 1092 apeluri.

Din totalul de 1092 apeluri primite:
• 690 au fost apeluri preluate;
• 302 au fost apeluri scurte;
• 100 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 690 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

• 315 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 2 apel în domeniul traficului de persoane;
• 2 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 371 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

• pentru cele 315 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
221 apelanți “victimă”;
79 apelanți “martor”;
15 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelurile în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “martor”;
1 apelant “victima”;

• pentru apelul în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
• 1 apelant “martor”;
• 1 apelant “victima”;

• pentru cele 371 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
371 apelanți “altă persoană”.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 190 acte de violență fizică;
• 221 acte de violență verbală;
• 226 acte de violență psihologică;
• 12 acte de violență socială;
• 7 acte de violență sexuală;
• 7 acte de violență economică;
• 18 acte de violență cibernetică;
• 0 acte de violență spirituală.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.