În perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non – stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 9490 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.
Din totalul de 9490 apeluri primite:
• 6279 au fost apeluri preluate;
• 2599 au fost apeluri scurte;
• 612 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 6279 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 2917 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, informații privind adăposturile pentru agresori etc.);
• 39 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 8 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;
• 9 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.
• 3306 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.);

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 2917 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
2115 apelanți “victimă”;
653 apelanți “martor”;
149 apelanți “altă persoană”;

• 39 apeluri în domeniul traficului de persoane:
2 apelanți “victimă”;
29 apelanți “martor”;
8 apelanți “altă persoană”;

• 8 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;
8 apelanți “victimă”;

• pentru cele 9 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):
4 apelanți “victimă”;
5 apelanți “martor”;

• pentru cele 3306 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
3306 apelanți “altă persoană”.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 2047 acte de violență verbală;
• 2000 acte de violență psihologică;
• 1662 acte de violență fizică;
• 53 acte de violență sexuală;
• 78 acte de violență economică;
• 138 acte de violență socială;
• 1act de violență spirituală;
• 40 acte de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.