În perioada 01 iunie 2024 – 30 iunie 2024, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 661 apeluri.

Din totalul de 661 apeluri primite:
• 474 au fost apeluri preluate;
• 139 au fost apeluri scurte;
• 48 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 474 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

• 227 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 2 apel în domeniul egalității de gen/discriminării;
• 2 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 243 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).

din puncul de vedere al calității persoanei apelante:

• pentru cele 227 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
165 apelanți “victimă”;
59 apelanți “martor”;
3 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelurile în domeniul egalității de gen/discriminării:
2 apelanți “victimă”

• pentru apelrile în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
2 apelanți “victimă”

• pentru cele 243 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
243 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 138 acte de violență fizică;
• 195 acte de violență verbală;
• 199 acte de violență psihologică;
• 0 acte de violență socială;
• 3 acte de violență sexuală;
• 4 acte de violență economică;
• 4 acte de violență cibernetică;
• 0 acte de violență spirituală.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.