Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a marcat prin conferința organizată la data de 17 aprilie 2024, la București, finalul implementării proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. Această acțiune strategică, finanțată de către Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene 2014 – 2021, programul Justiție, a reprezentat o importantă etapă de progres în procesul de implementare a prevederilor convenției de la Istanbul și implicit, în lupta de combatere a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor din România.
„Acest proiect, pe lângă serviciile inovatoare create, a format o rețea de profesioniști cu o viziune comună privind abordarea integrată a violenței de gen. Rezultatele extraordinare obținute prin instruirea tuturor categoriilor de profesioniști, campaniile naționale, rețeaua de 10 centre de intervenție pentru victimele violenței sexuale și cele 8 centre pentru consilierea agresorilor, sunt un imbold puternic pentru a continua misiunea noastră și pentru a integra în viitoarele proiecte aceleași standarde înalte de performanță și angajament”, a afirmat în cadrul evenimnetului de închidere organizat la sala Luvru a hotelului Capitol din București, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.
Premieră în România, cele 10 centre de intervenție integrată pentru victimele violenței sexuale, au deschis noi căi de colaborare interinstituțională cu scopul de a oferi sprijin real femeilor care trec prin trauma violenței. Totodată, cele 8 centre de consiliere pentru agresori vin în completarea dezvoltării necesare a tuturor serviciilor de prevenire și combatere a violenței domestice.
Pe parcursul implementării proiectului, un total de peste 17.000 de persoane au participat la seminare de informare și sesiuni de formare profesională, în vederea dezvoltării capacității de intervenție și creștera calității asistenței profesionale acordate victimelor violenței domestice. Campaniile naționale de informare au avut, deopotrivă, scopul de a stimula și motiva multiplicarea serviciilor sociale specializate în toată România.
Evenimentul a fost onorat de participarea reprezentanților din cadrul organizațiilor internaționale și guvernului, precum Ministerul de Justiție și Securitate Socială – Norvegia, GREVIO, Organizația Mondială a Sănătății, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Justiției din România, UNICEF România, Spitalul Universitar de Urgență București, Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
ANES rămâne ferm angajată să sprijine femeile din România pentru a trăi într-o societate sigură și incluzivă, contribuind la construirea unui unei lumi mai bune și mai echitabile pentru toți cetățenii noștri.
Mulțumim tuturor partenerilor noștri care ne-au susținut în această misiune!
Working together for a green,competitive and inclusive Europe!
Proiectul Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” este finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea totală a grantului acordat este 2.500.000 de euro. Obiectivul principal al proiectului îl constituie sprijinirea autorităților române în adoptarea unei abordări coordonate pentru depășirea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor. Mai multe informații privind activitățile proiectului puteți obține accesând link-ul: www.anes.gov.ro/justice/home

Galerie Foto