Working together for a green, competitive and inclusive Europe

SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL ÎN ROMÂNIA
Proiect predefinit în valoare de 2.500.000 de euro
FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021
Implementat în perioada 2019-2021 de
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

Proiectul intitulat ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” este o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România în data de 23 martie 2016.
Acest proiect va fi dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului ”Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în calitate de Operator de Program.
Având ca obiectiv principal susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în România și vizând în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, acest proiect este destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Convenția de la Istanbul

Este un tratat internațional adoptat de Consiliul Europei pe 11 mai 2011 pentru prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice, care are ca scop prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a infractorilor.

Convenția a fost semnată de 46 de state membre ale Consiliului Europei si ratificată de 34 dintre acestea.

România a semnat Convenția de la Istanbul în iunie 2014, și a ratificat-o Legea Nr. 30/2016 din 17 martie 2016, Convenția intrând în vigoare în septembrie 2016

Stop violenței asupra femeilor

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ANES asigura implementarea și monitorizarea aplicării prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

Comunicate