PROIECTUL  Justice has no gender JUST/2016/RGEN/VAWA


TOOLOKIT EDUCATIONAL MULTIMEDIA – DOWNLOAD

În perioada 1 Mai 2017 – 31 Octombrie 2019 Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) implementează proiectul cu titlul ”Justice has no gender” Proiectul se încadrează în linia de granturi co-finanțate de către Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Justiție, Consumatori și Egalitate de Gen prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, prin linia de finanțare „Granturi acordate pentru sprijinirea activităților naționale de informare, conștientizare și educare în vederea prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor” ANES derulează acest proiect în parteneriat cu Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) și Asociația ActiveWatch.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 224.616 EUR din care 179.692,80 EUR finanțare acordată de Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Justiție și Consumatori

Obiectiv general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare în rândul a peste 15.000 de elevi români cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen față de persoanele cu dizabilități și/sau de etnie, în societatea românească. Astfel prin activitățile proiectului, un număr de 650 de elevi, din 26 de licee, sub coordonarea a 26 de profesori și cu sprijinul experților implicați în proiect, vor fi împuterniciți să devină activiști sociali, care vor dezvolta campanii în propriile licee, direcționate pentru a reduce discriminarea și violența pe criterii de gen și față de femeile și fetele cu dizabilități.

Grupuri țintă

  • 650 de elevi de liceu care vor implementa campanii de sensibilizare în cadrul propriilor școli și devenind astfel vectori de opinie în ceea ce privește combaterea discriminării de gen și a violenței de gen;

  • 26 de profesori de liceu instruiți pentru a coordona activitățile elevilor în cadrul campaniilor dezvoltate în licee și pentru a le oferi sprijin elevilor;

  • 15.000 de elevi de liceu la care va ajunge informația din cadrul campaniilor colegilor lor;

  • 650 de cadre didactice și personal auxiliar din cadrul liceelor, care vor fi vizate în cadrul campaniilor;

  • 50.000 de persoane la care se va ajunge prin intermediul campaniei on-line.

Obiective generale:

     1.Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare în rândul profesorilor de liceu și a elevilor, prin activități educaționale, cu privire la violența în școli cauzată de discriminare, cu accent pe violența bazată pe criterii de gen, inclusiv violența sexuală și violența împotriva femeilor cu handicap și cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați.

    2. Îmbunătățirea competențelor și abilităților profesorilor de liceu în ceea ce privește dezvoltarea de programe alternative și non-formale, care să abordeze combaterea și prevenirea violenței    bazate pe criterii de gen, precum și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Activitățile proiectului:

De la data începerii activităților proiectului (1 mai 2017) ANES a contactat Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Ilfov în vederea derulării unui program pilot în doua licee din București și județul Ilfov.

Programul Pilot s-a desfășurat în perioada octombrie 2017-iunie 2018 în cadrul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” din București și al Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu din Buftea și s-a concretizat în desfășurarea unui training pentru o echipă de 25 de elevi și un profesor coordonator din fiecare liceu, în vederea realizării unor campanii la nivelul celor doua licee selectate, pentru creșterea gradului de conștientizare asupra principiului egalității de șanse, a combaterii violenței și a discriminării la care sunt supuse fetele tinere și/sau persoanele cu dizabilități. Trainingul s-a desfășurat pe doua module, unul de formare teoretică, în care să se asigure proprietatea și buna înțelegere a termenilor de către elevi și una practică, de elaborare a elementelor unei campanii la nivelul liceelor. În același timp, programul pilot a urmărit elaborarea unor instrumente și materiale de lucru necesare la multiplicarea activității în alte 24 de licee din țară. (foto)

În urma derulării programului pilot au rezultat doua campanii la nivelul celor doua licee implicate:

  • elevii Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu din Buftea au dezvoltata campania cu titlu ”Doar etichetele ne diferențiază”

  • elevii Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” din București au dezvoltat campania intitulată ”Personalitate nu dizabilitate”

Ulterior, la nivelul ANES a fost elaborată o analiză comparativă a datelor existente privind fenomenul violenței în școli și fenomenul violenței asupra femeilor la nivel național. În urma acestei analize s-au selectat 12 județe cu cele mai multe cazuri de violență înregistrate, din care să fie selectate liceele în care să se multiplice activitatea pilot a proiectului. Aceste județe sunt: Bistrița Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Hunedoara, Neamț, Suceava, Timiș și Vaslui.

În luna martie a.c. ANES a contactat Inspectoratele Școlare Județene în vederea implementării activităților proiectului Justice has no gender în 24 de licee din județele selectate. În urma apelului și a interesului deosebit manifestat de cadrele didactice față de activitățile proiectului au fost nominalizate 25 de licee din țară în care să fie multiplicată activitatea pilot.

Un număr de 25 de profesori desemnați de liceele în care își desfășoară activitatea, au participat în perioada 30 iulie – 1 august la un seminar de instruire și informare asupra activităților proiectului Justice has no gender pe care urmează să le coordoneze în cadrul liceului în anul școlar 2018-2019. În cadrul trainingului susținut de către experții din cadrul ANES, ANPD și ActiveWatch, profesorilor prezenți li s-a prezentat modul de desfășurare a activității și instrumentele utilizate în programul pilot. (foto)

Începând cu luna octombrie 2018, la nivelul liceelor implicate în activitățile proiectului s-a făcut selecția grupurilor de elevi ce urmează să deruleze campanii de conștientizare și sensibilizare privind discriminarea și violenței de gen precum și discriminarea față de femeile și fetele cu dizabilități.

Experții ANES, ANPD și ActivWatch desfășoară începând cu luna noiembrie vizite suport pentru a susține activitatea profesorilor coordonatori și pentru a stabili împreună cu elevii coordonatele viitoarelor campanii ce se vor desfășura în licee.

Liceul Pedagogic “Spiru Haret”
26 noiembrie la 13:34

Experții ANES, ANPD și ActiveWatch alături de elevii claselor a X-a B și a XI-a B în timpul activităților proiectului “Justice has no gender”

Grupul Scolar Industrial “Stefan Procopiu”, Vaslui
26 noiembrie la 13:45

Elevii continua pregătirea teoretică în vederea realizării campaniei de comunicare în cadrul proiectului “Justice has no gender”

Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Galați a dat startul in programul “Justice has no gender”, cu prima instruire teoretică.

#justicehasnogender #imieegal #stereotipuri

Liceul de Informatica “Stefan Odobleja”, Dolj.

Imaginea campaniei realizată de elevii implicați in proiectul Justice Has No Gender

Elevii Colegiului Tehnic “Valeriu Braniste” din Lugoj au creat imaginea campaniei “Natura ne deosebeste, sansele ne apropie, sau M=F “Masculin=Feminin”

In zilele de 7 si 8 decembrie, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a primit vizita expertului ANES. In cadrul activitatilor din cele două zile, elevii au decis ca sloganul campaniei pe care o vor desfășura să fie ETICHETE LA HAINE, NU LA OAMENI! Mulțumim, Aurora Martin, pentru tot ceea ce am invațat în acest weekend! Elevii au plecat acasă cu o imagine clară a ceea ce vor face mai departe.

Evoluția proiectului poate fi urmărita și pe canalele media

https://www.facebook.com/Justice-Has-No-Gender-456134258115652/

https://www.instagram.com/justice_has_no_gender/

https://www.youtube.com/channel/UCsI8DkNV6lUmSZzgZGxVMag

In perioada mai 2017 – decembrie 2019 ANES a implementat proiectul “Justice has no gender”, finantat de Comisia Europeana prin programul ”Granturi acordate pentru sprijinirea activităților naționale de informare, conștientizare și educare în vederea prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor”.

Elevi din 27 de licee, sub coordonarea a 27 de profesori și cu sprijinul experților implicați în proiect, au fost împuterniciți sa devină activiști sociali și au realizat campanii de sensibilizare în propriile licee, direcționate pentru a reduce discriminarea și violența pe criterii de gen.

Vă prezentăm campania elevilor din Colegiul Economic Năsăud, derulată sub titlul ”Femeia e iubibilă, nu lovibilă”:

Activitatea elevilor de la Liceul Economic Nasaud in cadrul proiectului national Justice has no gender. Mi-e egal

Posted by Salvan Alina on Wednesday, 15 May 2019

Campania realizata de elevii liceului pedagogic D.P. Perpesiccius din Braila in cadrul proiectului „Justice has no gender” a cuprins mai multe acțiuni de sensibilizare și conștientizare privind violența asupra femeilor.

Pagina de promovare a campaniei lor : Refuz violenta

Campania realizata de elevii liceului pedagogic D.P. Perpesiccius din Braila in cadrul proiectului „Justice has no gender” a cuprins mai multe acțiuni de sensibilizare și conștientizare privind violența asupra femeilor. Pagina de promovare a campaniei lor : Refuz violenta

Posted by Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati – ANES on Friday, 29 November 2019

 

Campania “Be a confident women!” realizată de către elevii din Colegiul Tehnic “Simion Mehedinți” Codlea, în cadrul proiectului Justice has no gender, finanțat de către Comisia Europeană

 

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333