Obiectiv 3 – Sprijinirea serviciilor sociale specializate pentru combaterea violenței domestice și a violenței pe bază de gen

Activitatea 3.1 Cartografierea serviciilor de asistență pentru victimele violenței domestice și violențeipe bază de gen,existente la nivel județean și național

 Realizarea inventar al tuturor serviciilor de asistență pentru victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a serviciilor destinate agresorilor, existente la nivel național.

Analiza va reflecta necesitatea de a crea noi servicii sociale în raport cu nevoile victimelor la nivel local, precum și o analiză a calității serviciilor furnizate de administartorii locali de servicii sociale.

Activitatea 3.2 Elaborarea de seturi de instrumente standardizate de lucru și metodologii unitare pentru furnizorii de servicii sociale care se ocupă de victimele violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Activitatea urmărește să asigure, la nivelul legislației secundare, toate instrumentele de lucru absolut necesare și metodologiile unitare de lucru pentru furnizorii de servicii sociale care se ocupă de victimele violenței domestice și violența împotriva femeilor, precum și cu lucrul cu agresorii.

Un set de instrumente de lucru standardizate a fost elaborat  de către o echipă de experți, pentru aplicarea unitară în cadrul furnizorilor de servicii sociale locale care acordă asistență victimelor violenței domestice și  ale violenței împotriva femeilor, în scopul de a îmbunătăți calitatea  intervenției și modul de acordare a sprijinului specializat.

Setul de instrumente standardizate va include:

 • procedură de gestionare a dosarelor pentru victimele violenței în familie,

 • formulare de evaluare,

 • planuri de intervenție individuale,

 • chestionare de evaluare a riscului, forme etc.

 • materiale de monitorizare în procesul de management de caz

 • instrumente de dezvoltare                                                                                 

 • .200 de profesioniști din cadrul furnizorilor publici și privați de servicii sociale de asistență pentru victimele violenței domestice au participat la cele 8 sesiuni de formare organizate

 •  Această activitate va fi implementată în parteneriat cu organizația The Secretariat of the Shelter Movement din Norvegia.  Experți ai organizației vor fi implicați în organizarea a 4 seminarii de formare ce au în vedere schimbul de experiență și de bune practici în domeniul serviciilor sociale pentru victimele violenței domestice

 • Activitatea 3.3 Efectuarea unei evaluări a nevoilor, mandatului și a capacităților echipelor locale inter-sectoriale create pentru a coordona punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor la nivel de județ, precum și instruirea acestora

  Echipele locale inter-sectoriale (EIL) privind prevenirea și combaterea violenței în familie sunt echipe multidisciplinare și inter-instituționale înființate în fiecare județ și în București[1]având sarcina de a identifica / monitorizarea cazurilor de violență în familie care apar în comunitate. Misiunea lor este să se consulte și să faciliteze dialogul dintre autoritățile locale pentru a asigura o abordare multidisciplinară a acestor cazuri, pentru a analiza statisticilor județene privind numărul de cazuri de violență în familie, pentru a dezvolta baze de date anuale și periodice ale altor politici ale autorităților publice locale în acest domeniu, să elaboreze planuri de acțiune locale cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și pentru a efectua vizite de monitorizare.

  Activitatea urmărește să evalueze mandatul, capacitatea și nevoile membrilor echipelor intersectoriale locale și să contribuie la specializarea acestora prin activități de formare proifesională corespunzătoare.

  150 de persoane, membrii ai Echipelor Intersectoriale Locale organizate la nivelul județelor, au participat la 10 sesiuni de formare organizate în țară

  [1]Conform HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea multidisciplinară și rețea și intervenție în situații de violență împotriva copiilor și a violenței în familie, precum și metodologia de intervenție multidisciplinară și inter-instituționale asupra copiilor exploatați și la risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului uman ființe precum și români migranți copiilor victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state