Programul „Justiție”

Ministerul Justiţiei este Operator de Program pentru programul de finanţare “Justiţie”

conform Memorandumului de înțelegere privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021  încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României.

Programul este gestionat în parteneriat cu Ministerul Justiției din Norvegia,

Administrația Instanțelor din Norvegia

Directoratul Serviciilor Corecționale Norvegiene

Consiliul Europei.

Programul contribuie la consolidarea statului de drept prin măsuri care vizează:

 • consolidarea capacității sistemului penitenciar și de probațiune din România

 • îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi

 • îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței domestice și de gen

 • îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene de către sistemul judiciar român

 • creșterea capacității Ministerului Public de combatere a crimei organizate și a corupției

Valoarea totală a finanțării este de 52.941.176 euro din care 45.000.000 euro Granturi Norvegiene și 7.941.176 euro cofinanțare din bugetul național

Mai multe detalii referitoare la programul „Justiție”: norwaygrants.just.ro.

 

În cadrul programului sunt finanțate următoarele 6 proiecte predefinite:

 1. Proiectul ”Corecțional”

Promotor:

 • Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri norvegieni:

 • Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene (KRUS);

 • Penitenciarul Halden

 • Penitenciarul Stavanger Biroul de Probațiune Rogaland

 • Biroul de Probațiune Østfold

Parteneri naționali:

 • Penitenciarul Baia Mare

 • Penitenciarul Botoșani

 • Penitenciarul Vaslui

 • Penitenciarul Târgu Mureș

 • Direcția Națională de Probațiune

 • Școala națională de pregătire a agenților de penitenciare Târgu Ocna

Obiectiv și descriere:  Consolidarea capacității sistemului corecțional din România (penitenciar și de probațiune) de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în continuare, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale.

Buget: 31.000.000 euro

Perioadă de implementare: 60 de luni

Pagină de internet a proiectului: http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional

    2.Proiectul ”Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale în acest domeniu”

Promotor:

 • Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri norvegieni:

 • Administraţia Instanţelor din Norvegia

Parteneri naționali:

 • Institutul Național al Magistraturii

 • Școala Națională de Grefieri

Obiectiv: Îmbunătățirea aplicării a conceptelor juridice europene și consolidarea capacității de formare la nivelul sistemului judiciar.

Buget: 4.100.000 euro

Perioadă de implementare: 36 de luni.

Pagină de internet a proiectului: https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/mfn-2014-2021

    3.Proiectul ”Sprijin pentru implementării Convenției de la Istanbul în România”

Promotor:

 • Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

Parteneri norvegieni:

 • Secretariatul Shelter Movement

 • Spitalul Universitar Saint Olavs – Departamentul Centrului pentru Cercetare şi Educaţie în Psihiatrie Criminalistică din Brøset – Norvegia

Obiectiv: Îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul.

Buget: 2.500.000 euro

Perioadă de implementare: 36 de luni.

   4.Proiectul ”Combaterea criminalității și a corupției”

Promotor:

 • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Parteneri naționali:

 • Direcția Națională Anticorupție

 • Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Obiectiv: Îmbunătățirea capacității Ministerului Public de a lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, contribuind astfel la consolidarea statului de drept și a capacității sistemului judiciar.

Buget: 4.250.000 euro

Perioadă de implementare: 36 de luni.

Pagină de internet a proiectului: http://www.combat-crime.ro/

   5.Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității”

Promotor:

 • Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri norvegieni:

 •  Serviciile Corecționale Norvegiene

 •  Academia KRUS

 •  Penitenciarul Hedmark

Parteneri naționali:

 • Penitenciarul Ploieşti

 • Penitenciarul Poarta Albă

 • Penitenciarul Craiova

 • Școala națională de formare a ofițerilor de penitenciare din Târgu Ocna

 • Direcția Națională de Probațiune

 • Universitatea Babeș-Bolyai

Obiectiv: Îmbunătățirea reintegrării sociale a persoanelor condamnate prin reconsiderarea, în trei unități penitenciare (Craiova, Ploiești, Poarta Albă), a programelor de reintegrare socială și a activităților zilnice desfășurate de acestea, în vederea responsabilizării lor înainte și după liberare.

Buget: 5.000.000 euro

Perioadă de implementare: 48 de luni.

Pagină de internet a proiectului: http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/4norm-ality/

    6.Proiectul ”Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală – CHILD”

Promotor:

 • Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri naționali:

 • Centrul Educațional Târgu Ocna

 • Primăria Târgu Ocna

Obiectiv: Facilitarea reintegrării sociale a minorilor și tinerilor prin îmbunătățirea educației și a asistenței specifice acordate în cadrul Centrului Educațional Târgu Ocna.

Buget: 1.494.117 euro

Perioadă de implementare: 36 de luni.

Pagina de internet a proiectuluihttp://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/child