PROIECTE FINANȚATE PRIN FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE

1. O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen

Proiect bilateral romano-norvegian implementat de ANES în perioada Septembrie 2018- Mai 2019, cu o valoare de 92.253 EUR
Pilonul central al proiectului l-a reprezentat evenimentul desfășurat la București în perioada 14-15 noiembrie 2018, organizat de către ANES și Ministerul Norvegian al Justiției și Securității Publice, Conferința internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”, care a vizat schimbul de bune practici și transferul de know-how între statele membre ale Uniunii Europene.
Conferința a constituit un prilej de a transmite, de la cel mai înalt nivel, un mesaj de puternic angajament din partea României, în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen, fiind un veritabil preambul din perspectiva agendei reuniunilor informale organizate pe durata exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene UE – 2019.
Evenimentul care s-a bucurat de o prezentă internațională, adunând aproximativ 100 de participanți, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale, reprezentanți ai parlamentelor, precum și reprezentanți guvernamentali ai administrației publice centrale si locale cu competențe specifice, reprezentanți ai societății civile, experți și alți actori relevanți în domeniu.
O altă activitate relevantă a proiectului a fost constituita de Compendium-ul elaborat de către Asociația Aspacia din Spania și care cuprinde cele mai bune modele de bună practică în domeniul violenței domestice și de gen.

ANES, în cooperare cu Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei, organizează în perioada 14-15 noiembrie 2018, la București, Conferința internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”.
Evenimentul se înscrie în dimensiunea de cooperare bilaterală dintre România și Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian și vizează schimbul de bune practici și transferul de know-how între statele membre ale Uniunii Europene.
La Conferința internațională vor participa aproximativ 100 de persoane, în special reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale, reprezentanți ai parlamentelor, precum și reprezentanți guvernamentali ai administrației publice centrale si locale cu competențe specifice.
De asemenea, vor fi prezenți reprezentanți ai societății civile, experți și alți actori relevanți în domeniu. Țările cu abordare comună asupra problematicii pe care o reprezintă violența bazată pe gen, care sunt finanțate prin granturi SEE și fonduri Norvegiene nerambursabile, vor fi reprezentate în cadrul reuniunii rețelei Sinergy, care va avea loc în cea de-a doua zi a Conferinței.
Conferința va constitui un prilej de a transmite de la cel mai înalt nivel un mesaj de puternic angajament din partea României, în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen, fiind un veritabil preambul din perspectiva agendei reuniunilor informale care vor fi organizate pe durata exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene UE – 2019.

În perioada 14-15 noiembrie 2018, ANES, în cooperare cu Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei, a organizat Conferința internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”.
Pe parcursul celor două zile ale evenimentului au participat aproximativ 100 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene de profil, respectiv Consiliul Europei (CoE), Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA), reprezentanți guvernamentali atât din cadrul administrației publice centrale, cât și locale cu competențe specifice domeniului prevenirii și combaterii violenței domestice, respectiv directori generali și specialiști ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și reprezentanți ai Inspectoratelor Județene de Poliție.
Prima zi a evenimentului a debutat cu o sesiune de deschidere la care au participat personalități marcante, experți și actori relevanți în domeniul violenței bazate pe gen.
În calitate de gazdă, secretarul de stat al ANES, Aurelia Grațiela Drăghici, a deschis lucrările Conferinței internaționale și a apreciat buna cooperare româno-norvegiană, care va contribui la asigurarea unei Europe sigure și prospere, bazată pe bună guvernanță și instituții democratice, inclusiv ANES, bazată pe respectarea drepturilor omului, dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, precum și pe îmbunătățirea condiției tuturor femeilor și fetelor, prin legi, mecanisme și instrumente pentru protejarea lor împotriva fenomenului de violență domestică.
De asemenea, demnitarul român, a salutat cei 10 ani de cooperare în domeniul granturilor norvegiene, România fiind prima țară care a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Regatul Norvegiei, pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu scopul de a reduce disparitățile sociale și economice dintre cele două state.
În acest sens, a fost evidențiată importanța absorbției fondurilor norvegiene, ca prioritate fundamentală a României, reprezentând o resursă finaciară esențială pentru dezvoltarea economică și în același timp a societății românești, cu o proiecție pe termen scurt, mediu și lung.
Totodată, a adus în atenție importanța ratificării Convenției de la Istanbul de către România, apreciind disponibilitatea părții norvegiene de a acorda suport financiar nerambursabil, prin Proiectul Predefinit, ce vizează implementarea acestui instrument juridic internațional.
Au fost susținute alocuțiuni și prezentări de către E.S. doamna Lise Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei în România, secretarul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Tudor Buzatu, adjunctul șefului de misiune al Ambasadei britanice, Tanya Collingridge, expertul GREVIO din cadrul Consiliului Europei, Prof. Dr. Vesna Ratkovic, conducătorul departamentului libertate și justiție din cadrul FRA, Joanna Goodey și comisarul șef Mihai Venea din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Evenimentul s-a bucurat de prezența raportorului pentru implementarea Convenției de la Istanbul, Zita Gurmai, care a împărtășit expertiza sa în ceea ce privește relevanța acestei Convenții, apreciind, totodată, că România poate fi un promotor la nivel regional pentru susținerea ratificării acesteia de către cât mai multe state membre UE.
În continuare, agenda a vizat trei sesiuni de lucru în cadrul cărora au fost prezentate modelele de răspuns coordonat împotriva violenței bazate pe gen din Spania, SUA, Olanda, Norvegia, Portugalia, Polonia, Marea Britanie și România.
În cea de-a doua zi a Conferinței, au fost prezentate concluziile lucrărilor din ziua precedentă. De asemenea, a fost evidențiat faptul că toate prezentările de înaltă ținută au contribuit cu succes la diseminarea unor modele de bună practică, în vederea realizării schimbului de experiență și transferului de know-how în domeniul violenței bazate pe gen între statele membre ale Uniunii Europene.
Directorul Fundației ASPACIA din Spania, Virginia Gil, a prezentat metoda Delphi și cadrul general al elaborării Compendiumului care va constitui rezultatul final al Conferinței, rezumând toate modelele de bună practică, prezentate la nivelul celor patru grupuri de discuții interactive, organizate pe parcursul evenimentului.
Partea finală a conferinței a fost dedicată întâlnirii Rețelei Synergy, care a reunit reprezentanți ai tuturor beneficiarilor Mecanismului Financiar Norvegian/EEA și care vizează generarea unor oportunități de strânsă cooperare între aceste state, în domeniul violenței domestice și a violenței bazate pe gen.
Tema reuniuni s-a axat pe următoarele acțiuni din cadrul Rețelei, care vor fi concentrate pe cei „patru P”, piloni de intervenție rezultați din Convenția de la Istanbul (prevenție, protecție, politici integrate și pedepsirea/sancționarea agresorilor), în același timp, fiind marcată retrospectiva celor cinci ani de implementare a Convenției de la Istanbul în Portugalia.
În același sens, România a prezentat perspectivele unei viitoare reuniuni a Rețelei Synergy care va avea loc în luna iunie 2019, la București, în cadrul evenimentelor care vor fi organizate de catre ANES în marja preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.
www.eeagrants.ro

2. Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor. Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont – Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie

Proiect bilateral romano-norvegian implementat de ANES în perioada Septembrie 2018- Mai 2019, cu o valoare de 92.253 EUR
Pilonul central al proiectului l-a reprezentat evenimentul desfășurat la București în perioada 14-15 noiembrie 2018, organizat de către ANES și Ministerul Norvegian al Justiției și Securității Publice, Conferința internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”, care a vizat schimbul de bune practici și transferul de know-how între statele membre ale Uniunii Europene.
Conferința a constituit un prilej de a transmite, de la cel mai înalt nivel, un mesaj de puternic angajament din partea României, în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen, fiind un veritabil preambul din perspectiva agendei reuniunilor informale organizate pe durata exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene UE – 2019.
Evenimentul care s-a bucurat de o prezentă internațională, adunând aproximativ 100 de participanți, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale, reprezentanți ai parlamentelor, precum și reprezentanți guvernamentali ai administrației publice centrale si locale cu competențe specifice, reprezentanți ai societății civile, experți și alți actori relevanți în domeniu.
O altă activitate relevantă a proiectului a fost constituita de Compendium-ul elaborat de către Asociația Aspacia din Spania și care cuprinde cele mai bune modele de bună practică în domeniul violenței domestice și de gen.

3. Participarea la conferința internațională „Experiență europeană privind Convenția de la Istanbul

Proiect bilateral romano-norvegian implementat de ANES în perioada Septembrie 2018- Mai 2019, cu o valoare de 92.253 EUR
Pilonul central al proiectului l-a reprezentat evenimentul desfășurat la București în perioada 14-15 noiembrie 2018, organizat de către ANES și Ministerul Norvegian al Justiției și Securității Publice, Conferința internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”, care a vizat schimbul de bune practici și transferul de know-how între statele membre ale Uniunii Europene.
Conferința a constituit un prilej de a transmite, de la cel mai înalt nivel, un mesaj de puternic angajament din partea României, în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen, fiind un veritabil preambul din perspectiva agendei reuniunilor informale organizate pe durata exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene UE – 2019.
Evenimentul care s-a bucurat de o prezentă internațională, adunând aproximativ 100 de participanți, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale, reprezentanți ai parlamentelor, precum și reprezentanți guvernamentali ai administrației publice centrale si locale cu competențe specifice, reprezentanți ai societății civile, experți și alți actori relevanți în domeniu.
O altă activitate relevantă a proiectului a fost constituita de Compendium-ul elaborat de către Asociația Aspacia din Spania și care cuprinde cele mai bune modele de bună practică în domeniul violenței domestice și de gen.

4. Vizita de lucru – prezentarea modelului de bună practică al României privind Convenția de la Istanbul

În data de 4 Septembrie a.c, delegația ANES a participat la cea de-a 3-a Conferință Europeană în Domeniul Violenței Domestice, organizată de catre Ministerul Justiției din Norvegia, în colaborare cu instituții guvernamentale, organisme non-guvernamentale, naționale și internaționale, relevante pentru acest domeniu.
Deplasarea delegatiei ANES a avut loc in cadrul proiectului „Vizita de lucru şi prezentare a modelului de bună practică al României privind Convenția de la Istanbul”, finantat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale al programului „Justiţie”.
În cadrul conferinței, secretarul de stat al ANES, Gratiela Drăghici, a susutinut o intervenție cu tema “EUROPEAN COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ISTANBUL CONVENTION” in cadrul căreia a salutat excelenta colaborare si a prezentat principalele proiecte bilaterale și acțiuni dezvoltate impreuna cu partenerii norvegieni, atat in contextul exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cat si in contextul direcțiilor comune de acțiune, stabilite în acord cu Convenția de la Istanbul, inclusiv prin organizarea si participarea la SYNERGY NETWORK MEETING, cu implicarea institutiilor, asociatiilor si organizațiilor non-guvernamentale, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.
Totodată, demnitarul roman a enunțat principalele măsuri promovate de Guvernul Romaniei, condus de premierul Viorica Dăncila, în acord cu Legea 174/ 2018, initiata de #ANES/ #MMJS, pentru armonizarea prevederilor Convenției de la Istanbul cu legislația națională.
In cea de-a doua zi, 5 Septembrie 2019, secretarul de stat Gratiela Drăghici a răspuns invitației Secretarului de stat din Ministerul Justiției si Securității Publice al Regatului Unit al Norvegiei, T.K.Settem, la întâlnirea organizată la sediul ministerului, in marja celei de-a 3-a Conferințe Europene pe Violenței Domestice.
Cu această ocazie a salutat dialogul si buna colaborare dintre cele doua instituții, în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice si violenței sexuale, în contextul oportunităților financiare oferite de Mecanismul Financiar Norvegian, prin care #ANES și Ministerul Justiției din Norvegia au demarat, în urmă cu aproape doi ani, diligentele pentru proiecte importante pentru România.
Astfel, din perspectiva suportului oferit pentru implementarea Convenției de la Istanbul, a evidențiat importanta proiectului predefinit, care vizează înființarea a 10 centre de criza pentru situații de viol si a 8 Centre de consiliere pentru agresorii victimelor violenței de gen.
De asemenea, a relevat importanta proiectelor bilaterale dezvoltate atat in marja exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, cat si in etapa de implementare a prevederilor Convenției de la Istanbul, prin organizarea conferințelor internaționale și a Sinergy Network Meeting, pentru transfer de know-how si pentru prezentarea de modele de buna practica in domeniu.
Secretarul de stat T.K.Settem a exprimat deschiderea si suportul pentru continuarea cooperării bilaterale dintre ANES și M.J.al Norvegiei.
De asemenea a salutat prestația României în exercitarea Președinției la Cons.UE, în calitate de partener al ANES, în organizarea Conferinței Internationale TOWARDS A EUROPE FREE FROM VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS – THE ISTANBUL CONVENTION CREATING A NEW HORIZON AND A PARADIGM SHIFT FOR ALL STAKEHOLDERS !, eveniment care s-a desfășurat în luna iunie la București.
In cadrul vizitei de lucru, reprezentantii Ministerului Justiției și Securității Publice al Regatului Unit al Norvegiei, au organizat pentru delegatia ANES o vizită de documentare la Centrul de Primire pentru Victimele Violului, din Oslo – THE SEXUAL ASSAULT CENTRE- OSLO EMERGENCY MEDICAL AGENCY.
Centrul integrat funcționează în cadrul Centrului medical de primiri urgențe și este singurul de acest fel din Oslo.
Coordonatorul unității medicale de urgență Henriette Waiz a prezentat istoricul înființării centrului, atat pentru victimele violenței domestice cat si pentru victimele violului, precum și managementul integrat al cazurilor.
Medicii specialisti ai unității medicale au posibilitatea de a acorda primul ajutor, de a efectua examenul fizic general, de a preleva si analiza probe biologice, de a preleva si analiza probe ADN, în vederea obiectivarii cazurilor de viol din perspectiva medico-legală.
Aceste acțiuni reprezintă cheia intervenției, pentru managementul cazurilor de viol, întrucât există posibilitatea de prelevare imediata a probelor, indiferent daca victima depune sau nu plângere la poliție. Rezultatul probelor este păstrat pentru o perioadă de 3 luni, victima având posibilitatea să acționeze în instanta, ulterior evenimentului, la intervale mai lungi de timp.
Aceste măsuri medicale si medico-legale de intervenție sunt acompaniate de servicii de consiliere psihologica, de asistență socială, precum și de îndrumare pentru consiliere juridică gratuită.
Centrul are evidenta fiecărei victime, acestea fiind contactate pentru un follow-up, la două săptămâni după primul ajutor, tocmai pentru a reevalua statusul psihologic al victimei si pentru a discuta în legătură cu actiunile întreprinse din perspectivă judiciară și medico-legală.
Modelul de bună-practica prezentat cuprinde o serie de elemente ce vor putea fi preluate pentru implementarea proiectului predefinit SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA CONVENTIEI DE LA ISTANBUL, prin care #ANES va înființa 10 centre de criza pentru situații de viol.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe