Legislație internațională

Legislaţia Uniunii Europene:

 • Tratatul şi Carta drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană;
 • Directiva nr. 29/2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității;
 • Directiva 2011/99 privind ordinul european de protecție;
 • Directiva CE 41/2010 privind egalitatea de tratament a lucrătorilor independenţi;
 • Directiva UE 18/2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului;
 • Decizia CE 1672 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress;
 • Directiva CE 54 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă;
 • Directiva CE 113 2004 egalitate în acces şi furnizare bunuri şi servicii;
 • Directiva CE 85 1992 protecţia maternităţii;
 • Directiva CE 7 1979 egalitate în domeniul securităţii sociale;

Documente internaţionale relevante:

 • Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030 (Agenda 2030)
 • Angajamentului Strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 (COM)
 • Convenţia nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei asupra protecţiei maternităţii din 1952;
 • Convenţia nr. 122/1964 privind politica de ocupare a forței de muncă;
 • Convenţia nr. 117/1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale – Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
 • Convenţia nr. 117/1962 privind politica socială (obiective și standarde de bază);
 • Convenția nr. 111/1958 privind discriminarea în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
 • Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei;
 • Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală – Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • Convenţia nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie – Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
 • Convenţia nr. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor – Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
 • Convenţia nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii – Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
 • Foaia de parcurs privind Spațiul european de cercetare pentru perioada 2015-2020
 • Rezoluția Parlamentului European referitoare la carierele femeilor în mediul științific și universitar și „plafoanele de sticlă” întâlnite