Egalitatea de șanse între femei și bărbați și Violenţa domestică

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1.547/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022—2027.

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 365/24.05.2018 privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 si Planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei

Anexa nr. 1
Strategia naționala privind promovarea egalitații de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
Pilonul Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați
Pilonul Prevenirea și combaterea violenței domestice

Anexa nr. 2

Planul operațional de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalitații de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
Pilonul Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați
Planul operațional de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalitații de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice

Egalitatea de șanse între femei și bărbați

HOTĂRÂRE DE GUVERN  nr. 1050 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 – 2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 2014 – 2017 pentru implementarea Strategiei

Planul general de acţiuni pe perioada 2014 – 2017 pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 – 2017

Violenţa in familie

HOTĂRÂRE DE GUVERN  nr. 1156 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 – 2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 – 2017

Plan operaţional pentru implementarea strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 – 2017

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333