Organisme internaționale relevante în domeniul egalității de șanse și al prevenirii și combaterii violenței domestice

Organizația Națiunilor Unite – UN WOMEN – CSW

CEDAW

Observații finale privind rapoartele periodice combinate 7 și 8 ale României

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333