ANUNȚ

Anunț privind anularea concursului conform alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (9 funcţii) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Formular de înscriere

Adeverință

Declarație pe propia raspundere

Atribuții Posturi

ID 434639

ID 445099

ID 338989

ID 573224

ID 451690

ID 445008

ID 451692 

ID 349281

ID 262919

Rezultatul final la examenul/concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarului public din cadrul Agenției Naţionale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați organizat în data de 12.10.2022 – proba scrisă

Rezultatul probei interviu din 12.10.2022 la examenul/concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenției Naţionale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din data de 12.10.2022 – proba scrisă

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenției Naţionale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din data de 12.10.2022 – proba scrisă

Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut în cadrul Agenției Naţionale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați rezuldin data de 12.10.2022 – proba scrisă

Anunț pentru examenul de promovare în grad profesional, organizat de ANES în data de 12.10.2022 – proba scrisă

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTATE FINALE obținute de către candidați la concursul organizat în data 18.08.2022 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

R E Z U L T A T U L interviului la concursul organizat în data de 18.08.2022 în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

R E Z U L T A T U L interviului la concursul organizat în data de 18.08.2022 în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

R E Z U L T A T U L probei scrise la concursul organizat în data de 18.08.2022în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

selecției dosarelor la concursul organizat în data de 18.08.2022 (proba scrisă) în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (5 funcţii) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Bibliografie si tematică

Consilier, cl. I grad profesional superior Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse

Consilier, cl. I grad profesional superior, Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse

Consilier, cl. I grad profesional superior, Compartimentul Armonizare Legislativă

Consilier, cl I grad profesional debutant, Compartiment Programe și Proiecte pentru Egalitate de Șanse

Consilier, cl. I grad profesional superior, Compartimentul Servicii pentru Victimele Violenței în Familie

Anexe

Formular de înscriere

Adeverință

Declarație cazier judiciar

Declarație pe propia raspundere

Rezultate finale la examenul/concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenției Naţionale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din data de 30.05.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu examen de promovare in grad profesional imediat superior din cadrul ANES

Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional imediat superior in cadrul ANES

Rezultate selecție dosare de inscriere la examenul de promovare în grad profesional

REZULTAT FINAL obținut de către candidat la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator  centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Rezultat selecție dosar – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori, înființat în cadrul DGASPC Giurgiu.

Anunț pentru examenul de promovare în grad profesional, organizat de ANES în data de 30.05.2022 – proba scrisă

ANEXA FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate un coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Giurgiu, înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

REZULTAT FINAL obținut de către candidat la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 11.04.2022 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Rezultat selecție dosare – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Giurgiu, înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Rezultat selecție dosare – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori sector 6, București, înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Giurgiu, înființat în cadrul DGASPC Giurgiu

ANEXA NR: 2 – Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Anunt rezultat final selectie nationala pt. candidatura Romaniei in GREVIO

Anunt rezultat evaluare cerinte minime si specifice candidaturi Grevio

ANUNȚ privind lansarea procedurii de selecție națională pentru transmiterea candidaturii din partea României pentru o funcție de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra femeilor și violenței domestice/GREVIO

Rezultat final obținut de către candidata la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 21.01.2022 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog  pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Rezultat selecție dosar – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog pentru Centrul de consiliere pentru agresori, înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Rezultat final obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 20.01.2022 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate: 1 psiholog, pentru Centrul de consiliere pentru agresori, înființat în cadrul DGASPC Sector 6, București

ANEXA NR: 2 – Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Erată la rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori sector 6, București, înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Rezultat selecție dosare – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori sector 6, București, înființat în cadrul DGASPC sector 6, București

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sector 6, înființat în cadrul DGASPC Sector 6, București

ANEXA NR: 2 – Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Rezultat final obținut de către candidaț la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 27.12.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău, înființat în cadrul DGASPC Bacău

Rezultat final obținut de către candidaț la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 27.12.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu, înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău înființat în cadrul DGASPC Bacău

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultat selecție dosare post de specialitate coordonator centru pentru consiliere agresori înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultat selecție dosare post de specialitate de coordonator centru pentru consiliere agresori înființat în cadrul DGASPC Bacău

Rezultat final obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 09.12.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu, înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultat final obținut de către candidați la concursul organizat în data 08.12.2021 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate: 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău, înființat în cadrul DGASPC Bacău

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate: 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu, înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu, înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 08.12.2021 în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Rezultat selecție dosare posturi de specialitate psiholog și coordonator centru pentru consiliere agresori înființat în cadrul DGASPC Sibiu

Rezultat selecție dosare posturi de specialitate psiholog și coordonator centru  pentru consiliere agresori înființat în cadrul DGASPC Sector 6, București

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 08.12.2021 în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Rezultat final obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 02.12.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău, înființat în cadrul DGASPC Bacău

Rezultat interviu – concurs recrutare/selecție în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău, înființat în cadrul DGASPC Bacău

Rezultat selecție dosare posturi de specialitate psiholog și coordonator centru pentru consiliere agresori înființat în cadrul DGASPC Bacău  

Erată la anunțul publicat de ANES în data de 18 noiembrie 2021

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu, înființat în cadrul DGASPC Sibiu

ANEXA NR: 2 – Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sector 6, înființat în cadrul DGASPC Sector 6, București

ANEXA NR: 2 – Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

R E Z U L T A T U L selecției dosarelor la concursul organizat în data de 08.12.2021 (proba scrisă) în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Rezultat selecție dosare posturi de specialitate psiholog și coordonator Centru Pentru Consiliere Agresori înființat în cadrul DGASPC SIBIU

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău, înființat în cadrul DGASPC Bacău

ANEXA NR: 2 – Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Sibiu, înființat în cadrul DGASPC Sibiu

ANEXA NR: 2 – DECLARAȚIE privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante:
Consilier, clasa I grad profesional debutant -Compartimentul Comunicare și Relații Publice
Consilier, clasa I grad profesional debutant -Compartimentul Programe și Proiecte pentru Egalitate de Șanse
Consilier, clasa I grad profesional debutant -Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse

Formular de înscriere anexa 1

Formular  declaratie anexa 2

Formular cazier anexa 3 

 

ACCESUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ȘI PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE PERMIS NUMAI CANDIDAȚILOR CARE ÎNDEPLINESC UNA DINTRE CERINȚELE DE MAI JOS :

– fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

– se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

REZULTAT FINAL obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 24.09.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Constanța, înființat în cadrul DGASPC Constanța

R E Z U L T A T U L interviului la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 30.09.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Constanța

REZULTAT SELECȚIE DOSARE POSTURI DE SPECIALITATE PSIHOLOG ȘI COORDONATOR CENTRU PENTRU CONSILIERE AGRESORI NFIINȚAT ÎN CADRUL DGASPC CONSTANȚA

ANEXA NR: 2 – DECLARAȚIE privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Constanța, înființat în cadrul DGASPC Constanța

REZULTAT EVALUARE DOSARE POSTURI DE SPECIALITATE PSIHOLOG ȘI COORDONATOR CENTRU PENTRU CONSILIERE AGRESORI ÎNFIINȚAT ÎN CADRUL DGASPC CONSTANȚA

Anunț concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, pentru Centrul de consiliere pentru agresori Constanța, înființat în cadrul DGASPC Constanța

REZULTAT FINAL obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 15.06.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, înființat în cadrul DGASPC Slobozia, Ialomița

R E Z U L T A T U L interviului la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 01.07.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și un post de coordonator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, înființat în cadrul DGASPC Slobozia, Ialomița

REZULTAT EVALUARE DOSARE POSTURI DE SPECIALITATE PSIHOLOG ȘI COORDONATOR CENTRU PENTRU CONSILIERE AGRESORI ÎNFIINȚAT ÎN CADRUL DGASPC SLOBOZIA – IALOMIȚA

Anunt de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES), pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordinator centru pentru Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, înființat în cadrul DGASPC Ialomița:

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR A PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN FUNCȚII CONTRACTUALE DE DEBUTANT, ORGANIZAT DE ANES, ÎN DATA DE 07.04.2021, ORA 10.00

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR A PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN FUNCȚII CONTRACTUALE DE DEBUTANT, ORGANIZAT DE ANES, ÎN DATA DE 07.04.2021, ORA 10.00

R E Z U L T A T U L probei selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual debutant organizat de ANES în data de 07.04.2021, proba scrisă

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual debutant din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

REZULTAT FINAL obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 02.03.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și a unui post de coordonator centru – DGASPC Timiș

Rezultatul interviului la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 02.03.2021în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și a unui post de coordonator centru DGASPC Timiș

Rezultat selectie dosare posturi in afara organigramei de psiholog și coordinator centru DGASPC Timisoara

Rezultat final obținut de către candidați la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 25.02.2021 în vederea ocupării în afara organigramei ANES a unui post de psiholog și a unui post de coordonator centru DGASPC Craiova-Dolj

Rezultat interviu

Anunt de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei, pentru angajarea pe perioada determinată a personalului de specialitate – psiholog și coordonator centru pentru Centrul de consiliere agresori – Timișoara, înființat de către ANES în colaborare cu DGASPC Timiș

Rezultat selectie personal aflat in afara organigramei ANES
POSTURI DE SPECIALITATE
PSIHOLOG ȘI COORDONATOR CENTRU DGASPC CRAIOVA-DOLJ

Anunt de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES), pentru angajarea pe perioada determinată a următorului tip de personal de specialitate pentru Centrul de consiliere agresori – Craiova, înființat de către ANES în colaborare cu DGASPC Dolj

ANEXA 2 Declaratie privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Rezultat final obținut de către candidat la examenul organizat în data 27.11.2020
în vederea ocupării în afara organigramei a unui post de expert în achiziții publice din cadrul
Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Rezultatul interviului la concursul de recrutare/selecție organizat în data de 27.11.2020
în vederea ocupării în afara organigramei a unui post de expert achiziții publice din cadrul
Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Rezultat selecție dosare expert in achiziții publice pentru proiectul predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul”

ANUNȚ DE RECRUTARE/SELECȚIE a personalului aflat în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES) de expert în achizițiii publice în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program

ANEXA NR: 2  – DECLARAȚIE  privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter  personal

ANUNȚ DE RECRUTARE/SELECȚIE a personalului aflat în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES) de expert în achizițiii publice în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program

ANEXA NR: 2  – DECLARAȚIE  privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter  personal

Rezultatul final obținut de către candidat la examenul organizat in data de 25.05.2020 in vederea ocuparii în afara organigramei a unui post de expert achiziții publice din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

Rezultatul interviului la concursul de recrutare/selecție in data de 29.05.2020 in vederea ocuparii în afara organigramei a unui post de expert achiziții publice din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

Proces verbal de selecție a personalului aflat in afara organigramei in cadrul proiectului predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

ANUNȚ organizare concurs de recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei-expert in achizitii publice

Rezultatele finale obținute de catre candidații la concursul organizat in data 17.02.2020 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Agentiei Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei și Barbați

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 17.02.2020 în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 17.02.2020 în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

REZULTATUL selecției dosarelor la concursul organizat în data de 17.02.2020 (proba scrisă) în vederea ocuparii unor funcții contractuale de execuție vacante  din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Bărbați (ANES)

ANUNȚ concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din data de 17.02.2020

Bibliografie concurs:

Anexa 1.Formular de inscriere

Anexa 2.Declarație pe propria raspundere

Anexa 3.Declarație privind confidențialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Rezultat final formator Venus

Rezultat probă scrisa formator Venus

Rezultat selecție formator Venus

ANUNȚ CONCURS privind organizarea concursului de recrutare și selecţie a persoanelor care își desfășoară   activitatea în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES) în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” derulat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES)

Anexa 1.Formular deînscriere

Anexa 2.CV-Europass

Anexa 3.Declarație pe proprie răspundere

Anexa 4.Declarație privind confidenţialitatea și utilizarea datelor cu caracter personal

Anexa 5.Declarație de disponibilitate

Bibliografie

Rezultatele finale la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 28.06.2019

Advertisement for the selecțion of an internațional expert 02.07.2019

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 28.06.2019 în vederea promovarii in grad profesional din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 28.06.2019 în vederea promovarii in grad profesional din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

Rezultatele finale obținute de catre candidații la concursul organizat in data 24.06.2019 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agentiei Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei și Barbați

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 24.06.2019 in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 24.06.2019 in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați

Rezultat proba suplimentara IT la concursul organizat in data de 24.06.2019 (proba scrisa) in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați 

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 28.06.2019

Advertisement for the selecțion of an internațional expert 18.06.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat in data de 24.06.2019 (proba scrisa) in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbați  publicat în data de 14.06.2019

Advertisement for the selecțion of an internațional expert 03.06.2019

Proces verbal de evaluare experți naționali

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional organizat în data de 28 iunie 2019

Bibliografie examen promovare Conislier cls I grad profesional superior, Serviciul Strategii, Politici, Programe Monitorizare pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Domestice

Bibliografie examen promovare Conislier cls I grad profesional superior, Compartimentul Servicii pentru Victimele Violentei Domestice

Anunț privind concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție în data de 24 iunie 2019

Procedură

Formular de înscriere

Model de adeverință vechime

Declarație pe proprie raspundere Legea nr.188/1999

Declarație pe proprie raspundere OUG nr.24/2008

Tematică IT-probă suplimentară

Anunț de selecție expert internațional extern

Anunț de selecție a trei experți naționali

Advertisement for the selection of an international expert

Proces verbal evaluare expert național

Anunț de prelungire trei experți naționali

Advertisement for the selection of an international expert

Anunț de selecție trei experți naționali

Acord utilizare date personale

Anunț de selecție expert internațional

Acord utilizare date personale

Proces verbal evaluare expert achizitii publice

Proces verbal evaluare expert sociolog

Prelungire perioada de selectie expert extern financiar-contabil

Anunt de selectie a unui expert extern in achizitii publice in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania”

Acord utilizare date personale

Anunt de selectie a unui expert sociolog extern in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania”

Acord utilizare date personale

Anunt de selectie a unui expert financiar contabil extern in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania”

Acord utilizare date personale

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

Bibliografie examen promovare Consilier cls. I grad profesional principal, Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ

Rezultatul selectiei dosarelor Ia examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018 (proba scrisa) in cadrul ANES.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018

Rezultatul interviului  la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018

Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 03.12.2018

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333