ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului pentru ” Servicii de organizare eveniment pentru dezvoltarea colaborării cu profesioniștii din sistemul de sănătate în cadrul proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul în România”

Anunț participare servicii de pază și protecție bunuri și persoane 2024

CONTESTATIE 29.04.2024

Decizie CNSC 29.05.2024

Plîngere curtea de apel 10.06.2024

Achiziție ”Servicii de organizare conferinţa de închidere a proiectului „VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Răspuns achiziție ”Servicii de organizare conferinţa de închidere a proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Răspuns achiziție ”Servicii de organizare conferinţa de închidere a proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Achiziție ”Servicii de organizare conferinţa de închidere a proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Servicii de organizare evenimente – 3 evenimente naționale de informare în cadrul proiectului ”VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Servicii de organizare evenimente/vizite de studiu în Spania, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Răspuns clarificări achiziție ”Servicii de organizare a 4 evenimente de promovare a serviciilor specializate create pentru prevenirea și combaterea violenței domestice”, în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”.

Achiziție ”Servicii de organizare a 4 evenimente de promovare a serviciilor specializate create pentru prevenirea și combaterea violenței domestice”, în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”.

Răspuns solicitare clarificări achiziție ”Servicii de organizare evenimente – 2 conferințe naționale pentru promovarea mesajelor campaniei naționale de informare și sensibilizare privind combaterea discriminării de gen”.

Achiziție ”Servicii de organizare evenimente – 2 conferințe naționale pentru promovarea mesajelor campaniei naționale de informare și sensibilizare privind combaterea discriminării de gen”,  în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”.

Raspuns solicitare de clarificari set 1_ achizitie de servicii de organizare seminarii de informare si conștientizare Bucuresti/Ilfov, în cadrul Campaniei privind prevenirea și combaterea violenței domestice” din cadrul proiectului: „VENUS– ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – Contract de finanțare: 465/4/4/128038

Anunt achizitie de servicii de organizare seminarii de informare si conștientizare Bucuresti/Ilfov, în cadrul Campaniei privind prevenirea și combaterea violenței domestice” din cadrul proiectului: „VENUS– ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – Contract de finanțare: 465/4/4/128038”

Anunț participare servicii de pază și protectie bunuri și persoane 2023

Reluare procedură de achiziție – Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”

Achiziție servicii de organizare evenimente pentru schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței sexuale, în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Reluare procedură de achiziție – Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”

Achiziție servicii de organizare evenimente/vizite de studiu în Norvegia, în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”

Reluare procedura de achiziție – Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”

Invitația de participare și caiet de sarcini la procedura de achiziție servicii de organizare cursuri în cadrul PROIECTULUI VERA – POSITIVE CHANGE THROUGH INTEGRATED ACTION IN TURBULENT TIMES!

Achiziție servicii de organizare evenimente pentru întâlniri de lucru la nivelul celor 8 centre de consiliere pentru agresori înființate în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Invitațe de participare și caiet de sarcini la procedura de achiziție servicii de organizare conferințe în cadrul PROIECTULUI VERA – POSITIVE CHANGE THROUGH INTEGRATED ACTION IN TURBULENT TIMES!

Anexe caiet de sarcini la procedura de achizițe servicii de organizare conferințe în CADRUL PROIECTULUI VERA – POSITIVE CHANGE THROUGH INTEGRATED ACTION IN TURBULENT TIMES!

Răspuns solicitare clarificări achiziție servicii de organizare evenimente/vizite de studiu în Norvegia, în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Răspuns solicitare clarificări achiziție servicii de organizare evenimente/vizite de studiu în Norvegia, în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în Romania

Achizitie servicii de organizare evenimente/vizite de studiu in Norvegia, in cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania

Decizie CNSC – servicii de pază și protețcie bunuri și persoane 2022

Contestație – servicii de pază și protețcie bunuri și persoane 2022

Anunț participare servicii de pază și protectie bunuri și persoane 2022

Documentație atribuire servicii de pază și protecție bunuri și persoane 2022

Formulare si contract- servicii de pază și protețcie bunuri și persoane 2022

Raspuns solicitare clarificari 2_ Achizitie Servicii de organizare evenimente pentru întâlniri de lucru în vederea organizării unitare a activității la nivelul Centrelor de asistență destinate agresorilor precum și a Centrelor de intervenție pentru victimele violenței sexuale, din cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” – finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program

Raspuns solicitare clarificari 1_ Achizitie Servicii de organizare evenimente pentru întâlniri de lucru în vederea organizării unitare a activității la nivelul Centrelor de asistență destinate agresorilor precum și a Centrelor de intervenție pentru victimele violenței sexuale, din cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” – finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program

Servicii de organizare evenimente pentru întâlniri de lucru în vederea organizării unitare a activității la nivelul Centrelor de asistență destinate agresorilor precum și a Centrelor de intervenție pentru victimele violenței sexuale, din cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” – finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program

Anunț participare servicii de pază și protectie bunuri și persoane 2021

Raspuns clarificare nr. 3 – Anunt Achiziția de servicii de organizare evenimente pentru Conferința internațională organizată în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

Răspuns solicitare clarificări conferința internaționala

Anunț privind lansarea procedurii de selecție a partenerilor din sectorul privat în cadrul unui proiect care urmează a fi depus de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL”, lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021( proiectul trebuie să fie elaborat și depus până la termenul-limită de depunere a proiectelor -9 aprilie 2021)

Anunț cu privire la atribuirea contractului de servicii în vederea implementării unei campanii naționale de prevenire a violenței domestrice și a violenței împotriva femeilor în cadrul proiectului: „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Achiziție de servicii in vederea implementării unei campanii naționale de prevenire a violenței domestrice și a violenței împotriva femeilor în cadrul proiectului:„Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Achiziția de servicii de organizare evenimente pentru Conferința internațională organizată în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”  finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program.

Caiet de sarcini organizare conferință internațională

Formulare organizare conferință internațională

Model contract organizare conferință internațională

Răspuns solicitare clarificari servicii organizare conferință

Comunicare  anulare procedura seminar formare în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!

Raspuns clarificari nr. 3 Anunț participare seminar formare în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!

Raspuns clarificari nr. 2 Anunț participare seminar formare în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!

Raspuns clarificari Anunț participare seminar formare în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!
Anunț participare
Caiet sarcini
Draft contract
Formulare

Anunț participare servicii de organizare seminar formare în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Anunț participare servicii de pază și protectie bunuri și persoane

Anunt participare servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viată în siguranță!”

Anunt participare Conferintă lansare proiect

Caiet de sarcini si formulare Conferintă lansare proiect

Clarificari Conferinta lansare proiect

Model Contract prestari servicii organizare evenimente

Anunt achiziție servicii de transport aerian

Caiet de sarcini servicii de transport aerian

Model Contract servicii de transport aerian

Listă hoteluri recomandate MAE

Notă de clarificare Nr. 1 servicii organizare evenimente Conferintă 4-6 iunie 2019

Anunt achiziție servicii organizare evenimente Conferintă 4-6 iunie 2019

Caiet de sarcini servicii organizare evenimente Conferintă 4-6 iunie 2019

Model Contract de servicii organizare evenimente

Formulare achiziție

Caiet de sarcini servicii organizare evenimente Conferinta 29-30 mai

Anunt achiziție servcii organizare evenimente

Anunț achiziționare servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță pe suport de hârtie.

Anunț achiziționare servicii de transport aerian intern si internațional.

Caiet de sarcini servicii transport aerian intern si internațional.

Anunț achiziționare servicii organizare evenimente.

Caiet de sarcini servicii organizare evenimente.

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333