Proiectul „Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” (DG Justice) – în implementare

În anul 2018, putem marca o premieră pentru România prin proiectul cu titlul “Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” în valoare de 999.826,84 lei, care a fost depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin parteneriatul dintre ANES, Fundația “Corona” Iași și Fundatia “Centrul de Mediere și Securitate Comunitară”. Precizăm că Liderul de parteneriat este Fundatia “Corona” Iași și că derularea proiectului implică ANES din perspectiva expertizei specializate și participării la evaluarea politicilor publice formulate de ONG-uri, și la alte activități din cadrul proiectului fără alocarea unor resurse financiare  aferente. Proiectul vizează creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvernul României în domeniul bugetării pe bază de gen, vizând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de dimensiunea de gen. Proiectul a fost aprobat și se află în etapa de desemnare a unui desk-officer în vederea contractării.

 

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333