INCLUZIUNE SI EGALITATE DE SANSE POST-2020 – Cadru strategic national de politica pentru incluziunea sociala si egalitatea de sanse post 2020

Cod SIPOCA 653

Cod proiect 129157

 Beneficiar – MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Partener 1 – AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI

Partener 2 – SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

 Perioada de Implementare – 12 luni incepand cu 10.05.2019

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Dezvoltarea capacitatii administrative a MMJS si ANES de a fundamenta pe dovezi politicile publice din aria de responsabilitate, respective a cadrului strategic national privind incluziunea sociala si reducerea saraciei post 2020 si a cadrului strategic national pentru egalitatea de gen post 2020, conform cerintelor stabilite de Comisia Europeana, în vederea îndeplinirii conditiilor favorizante esentiale pregatirii documentelor aferente CFM post 2020 si accesarii FESI în perioada 2021-2027.

Obiectivele specifice ale proiectului

 OS 1. Cresterea capacitatii MMJS si ANES de a fundamenta politici publice bazate pe dovezi prin colaborarea cu experti din mediul universitar cu experienta in domeniu, in elaborarea cadrului strategic national post 2020 privind incluziunea sociala si respectiv egalitatea de gen, obiectiv atins prin RP1 si RP2.

OS 2. Imbunatatirea nivelului de cunoastere a fenomenelor saraciei, excluziunii sociale, egalitatii de gen, prin realizarea unei analize diagnostic bazata pe date statistice, obiectiv atins prin RP1 si RP2.

OS 3. Planificarea strategica post 2020 a masurilor interdisciplinare care vizeaza cresterea incluziunii sociale, reducerea saraciei, precum si care vizeaza egalitatea de gen, obiectiv atins prin RP3.

OS 4 Sprijinirea procesului de programare a CFM post 2020 si îndeplinirea conditiilor stabilite de Comisia Europeana pe domeniile incluziunii, reducerii saraciei si domeniul egalitatii de gen, pentru ca România sa acceseze fondurile europene post 2020, obiectiv atins prin RP3.

OS 5 Intarirea cooperarii interinstitutionale (a MMJS si ANES cu institutiile de nivel central si local cu atributii in incluziunea sociala si in ceea ce priveste egalitatea de gen) prin implicarea activa a acestora in elaborarea acestui cadru strategic, obiectiv atins prin RP3

Rezultate asteptate

  1. Rezultat program 4 Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritatile si institutiile publice centrale, inclusive evaluarea ex ante a impactului atins prin rezultatul de proiect RP1.- Un cadru strategic de politica nationala pentru incluziunea sociala si reducerea saraciei post 2020 elaborat si aprobat (cadru care va cuprinde o Strategie nationala de incluziune si reducerea saraciei post 2020 si un Plan de actiune 2021-2027)

  2. Rezultat program 4 Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritatile si institutiile publice centrale, inclusive evaluarea ex ante a impactului atins prin rezultatul de proiect RP.2 Un cadru strategic de politica nationala pentru egalitatea de sanse post 2020 elaborat si aprobat (cadru care va cuprinde o analiza diagnostic, o Strategie nationala privind egalitatea de sanse post 2020 si un Plan de actiune 2021-2027).

  3. Rezultat program 4 Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritatile si institutiile publice centrale, inclusive evaluarea ex ante a impactului atins prin rezultatul de proiect RP3 Doua proiecte de HG si doua note de fundamentare pentru aprobarea Strategiilor si Planurilor de actiuni elaborate si transmise catre SGG.

Grup tinta

 Personalul din autoritatile si institutiile publice centrale (personal de conducere si de executie, înalti functionari publici) – 40 persoane din ANES si MMJS.

Demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora ) 7 persoane din ANES si MMJS

 Buget – 6,247,238.21 lei din care 5,643,732.69 contributie UE

 Persoana de contact: Stefania Andreescu – Manager proiect        Stefania.Andreescu@mmuncii.gov.ro

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333