Guvernul României a conștientizat importanța cooperării interinstituționale și a implicării deopotrivă a societății civile, și, din această perspectivă, la data de 5 octombrie 2016, prin aprobarea unui Memorandum a fost creat COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE   (raspunzând prev. art. 10 din Convenția de la Istanbul), ca organism care trebuie să asigure facilitarea implementării Convenției de la Istanbul prin coeziunea tuturor actorilor relevanți în domeniu.

Președintele COMITETULUI INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE este Secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Secretariatul este asigurat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE are rol consultativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE are următoarele atribuții principale:

 1. asigură cooperarea dintre instituțiile și organizațiile ai căror reprezentanți îl compun, în vederea realizării politicii publice naționale și a Planului de guvernare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

 2. monitorizează aplicarea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

 3. sprijină procesul de implementare și monitorizare a Convenției de la Istanbul;

 4. participă la evaluarea efectelor măsurilor privind aplicarea acquis-ului comunitar în domeniu;

 5. sprijină propunerile privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

 6. formulează propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea relațiilor interinstituționale dintre autoritățile publice implicate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Comitetul este alcătuit din câte un reprezentant, cu funcție de conducere, din următoarelor ministere (cu desemnarea unui membru supleant):

 1. Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

 2. Ministerului Afacerilor Interne,

 3. Ministerul Afacerilor Externe,

 4. Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,

 5. Ministerului Sănătății,

 6. Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

 7. Ministerului Justiției.

OPERAȚIONALIZAREA COMITETULUI INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE

 • La data de 29.11.2017, după un an de la momentul constituirii (05.10 2016) în scopul de a asigura oportunități egale de exprimare și tratament egal pentru toți factorii relevanți în domeniu, ANES a organizat Reuniunea lărgită Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice.

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333