Proiectul “Effective Criminal Justice System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe” este finanțat de către OSCE și Consiliul Europei .

Perioada de implementare:   24 de luni (aprilie 2018-aprilie 2020)

Valoare :   442.451, 95 euro

Proiectul se derulează la nivel regional, în parteneriat : România -Bulgaria – Ungaria,

Autoritate responsabilă de implementare: În România, proiectul amintit este derulat de către Inspectoratul General al Poliției Române  și în vederea bunei desfășurării a activităților specifice, a fost creat Grupul de referință din care ANES face parte alături  de  reprezentanții  celorlalte instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu și ai societății civile.

ANES asigura sprijin și asistență tehnică fara a beneficia de sume alocate in cadrul proiectului.

Obiectivul general: Proiectul vizează formarea specialiștilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice și  îmbunătățirea cooperării în scopul promovării și respectării egalității de șanse între femei și bărbați  și prevenirii  și combaterii violenței pe baza de gen.

Derularea proiectului reprezintă și o buna  oportunitate pentru schimbul de experiență  în domeniu, între România și celelalte  două state, Bulgaria și Ungaria, care au calitatea de parteneri în proiect.

 

Grup țintă: Proiectul se adresează atât conducerii superioare din magistratură/ latura penală, prin grupurile naționale de coordonare, cât și practicienilor în materie penală, prin intermediul activităților de consolidare a capacității profesionale. Un număr de 120 de specialiști din domeniul penal vor participa la activitățile de consolidare a capacității profesionale  și vor dobândi cunoștințe și abilități practice pentru a preveni și a răspunde  în mod eficient la fenomenul violenței de gen.

Un număr total de 15.000 de persoane care au debutat în  această activitate  vor primi informații practice despre modul de reacție a victimelor violenței de gen. Un total de 15.000 potențiale victime ale grupurilor vulnerabile vor primi informații utile cu privire la drepturile lor. Prin activitățile de sensibilizare, aproximativ 100.000 de persoane vor fi informate despre rolul lor de agent de schimbare.

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333