1 august 2014 – 1 august 2019 – împlinirea a 5 ani de la intrarea în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul)

 Cu ocazia împlinirii a 5 ani de la intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul, ANES salută inițiativa Consiliului Europei privind inițierea și promovarea celui mai important document juridic de cooperare internațională prin care au fost instituite “standarde de aur” în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, conform recunoașterii necesității și oportunității acestui document programatic de către ONU.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice reprezintă tratatul internațional adoptat de către Consiliul Europei la data de 11 mai 2011 (Convenția de la Istanbul), care are ca scop prevenirea violenței, elaborarea unor politici integrate, protecția victimelor și sancționarea agresorilor.

Convenția de la Istanbul stabilește că tolerarea și nepedepsirea unor acte de violență împotriva femeilor precum violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, căsătoriile forțate sau sterilizarea forțată constituie încălcări ale drepturilor omului și forme grave de discriminare pe criteriul de sex. Convenția prevede că femeile au dreptul de a trăi în siguranță atât în spațiul public cât și în cel privat, pe stradă sau la serviciu, cât și acasă.

În raport de această convenție, România și-a asumat un demers ambițios și necesar, în raport de anvergura fenomenului violenței domestice, care a presupus parcurgerea unor pași importanți, care au vizat semnarea, ratificarea și armonizarea prevederilor Convenției de la Istanbul cu legislația națională.

Astfel, România a semnat Convenția la data de 27.06.2014, la Strasbourg, fiind cel de-al 14-lea stat care ratificat –o ulterior prin Legea nr. 30/2016, adoptată de Parlamentul României, aceste etape relevante reprezentând un progres major în consolidarea cadrului juridic național în domeniu.

În acest context, Guvernul actual și-a asumat, cea mai importantă misiune, aceea de a armoniza legislația internă cu prevederile Convenției de la Istanbul.

ANES a coordonat procesul de implementare a prevederilor Convenției de la Istanbul și în urma unor ample dezbateri cu toți actorii relevanți în domeniu: specialiști din ministere și instituții cu atribuții specifice, membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, polițiști, judecători, procurori, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, autorități locale, mediul academic, a inițiat Proiectul Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, proiect care a fost ulterior aprobat de către Guvernul Dăncilă în luna februarie 2018 și adoptat în luna iulie 2018, de către Parlamentul României, în urma dezbaterii de la nivelul comisiilor de specialitate, fiind votat aproape în unanimitate.

Prin urmare, toate aceste demersuri realizate de către Guvernul României, Parlamentul României și societatea civilă au fost în măsură, prin actuala lege, să vină cu un răspuns cât mai unitar și coerent privind prevenirea și combaterea violenței domestice în țara noastră.

Printre reglementările deosebit de importante la introducerea cărora ANES a contribuit, în spiritul respectării principiilor Convenției de la Istanbul, evidențiem: introducerea OPP – Ordinului de Protecție Provizoriu ca măsură specifică de protecție imediată a victimelor violenței domestice (art. 52 din Convenție), reglementarea și extinderea sferei serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice, precum linia telefonică de urgență destinată victimelor violenței domestice 0800 500 333, care funcționează la nivelul ANES (art. 24 din Convenție) și crearea și dezvoltarea unei „Rețele Naționale Inovative Integrate de 42 de locuințe protejate” (prin intermediul unui proiect finanțat prin fonduri europene și aflat la acest moment în implementare de către ANES).

În concluzie, întrucât intrarea în vigoare a Convenție a reprezentat un moment crucial pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale femeii, din perspectiva asigurării implementării Convenției de la Istanbul, ANES transmite astăzi un mesaj privind angajamentul instituției noastre de a promova pe mai departe politici publice în măsură să consolideze valori fundamentale ale democrației sociale, precum și măsuri ferme prin care să se asigure prevenirea și combaterea adecvată a fenomenului violenței domestice.