În data de 15.02.2018, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați situat în București, intr. Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, s-a desfășurat ședința de lucru a Comisiei interministeriale de selecție și evaluare a candidaturilor din partea României pentru funcția de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra Femeilor și a violenței domestice/GREVIO, care a procedat la evaluarea dosarelor de cadidatură depuse pentru funcția de expert independent în cadrul GREVIO și la evaluarea cerințelor minime și specifice prevăzute în Rezoluția Comitetului de Miniștri – Res(2014)43.

Comisia interministerială constituită prin Decizia nr. 64/12.02.2018 a secretarului de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiție, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și ANES, întrunită în componența completă, a evaluat dosarele de candidatură depuse de doamnele Laura Albu, Carmen Nemeș și Minodora Cliveti.

În urma evaluării, membrii comisiei au constat că toate cele trei dosare de candidatură depuse îndeplinesc cerințele minime și specifice prevăzute de lege, motiv pentru care au fost admise.

În acest cotext, precizăm că etapa de interviu se va desfășura în data de 23.02.2018, începând cu ora 9,00, la sediul ANES.

 

ANUNT privind rezultatul evaluarii expertilor GREVIO