Drepturile victimelor violenței domestice în centrul atenției autorităților responsabile – Împlinirea a 5 ani de la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice de către țara noastră.
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice a fost ratificată prin Legea nr.30/2016, adoptată de către Parlamentul României la data de 17 martie 2016 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 25 martie 2016, deschizând un nou orizont în ceea ce privește garantarea respectării drepturilor femeilor, ca parte esențială a drepturilor omului.
Cu acest prilej, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al ANES a menționat că ”acest moment crucial pentru consolidarea drepturilor femeilor din țara noastră, solicită angajamentul ferm al instituției noastre de a continua implementarea politicilor publice care să răspundă valorilor fundamentale ale unui stat democratic, prin care să se asigure prevenirea și combaterea adecvată a fenomenului violenței domestice și a violenței împotriva femeilor”.
În aceste momente deosebit de dificile la nivel global, care au generat creșterea situațiilor de violență domestică, ANES reamintește importanța înțelegerii corecte a valorilor ocrotite prin Convenție și reiterează susținerea inițiativei Consiliului Europei prin au fost instituite adevărate standarde de aur în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, recunoscute și apreciate ca atare de către Organizația Națiunilor Unite( ONU).
Convenția aduce în prim plan drepturile femeilor de a trăi într-o societate care să le asigure siguranță și securitate fizică, atât în spațiul public cât și în cel privat, și stabilește că tolerarea și nepedepsirea unor acte grave de violență împotriva femeilor precum: violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, căsătoriile forțate sau sterilizarea forțată, constituie încălcări ale drepturilor omului și forme grave de discriminare a femeilor.
România și-a asumat un demers ambițios și necesar în gestionarea problematicii violenței domestice, tradus prin procesul de semnare, ratificare și armonizare a prevederilor Convenției, țara noastră România fiind cel de-al 14-lea stat care ratificat acest important document.
De-a lungul timpului, ANES a coordonat procesul de implementare a prevederilor Convenției și, pe această cale adresează cele mai calde mulțumiri tuturor actorilor relevanți în domeniu care au participat în mod activ în realizarea demersurilor necesare: specialiști din ministere și instituții cu atribuții specifice, membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, polițiști, judecători, procurori, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, autorități locale, mediul academic, membrii ai comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României.
În prezent, prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, se asigură cadrul legal unitar și coerent privind prevenirea și combaterea violenței domestice în țara noastră, fiind necesară coeziunea tuturor instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu, societății civile în vederea unei bune implementări a prevederilor legale
Printre reglementările/măsurile deosebit de importante la introducerea cărora ANES a contribuit, evidențiem: introducerea ordinului de protecție provizoriu(OPP) pentru protecția imediată a victimelor (art. 52 din Convenție), reglementarea și extinderea sferei serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice, precum: linia națională telefonică de urgență destinată victimelor violenței domestice 0800 500 333(art. 24 din Convenție), crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de 42 de locuințe protejate și a 84 de servicii complementare, crearea a 10 centre de intervenție în cazurile de violență sexuală( art. 25), înființarea a 10 centre de asistență pentru agresori.