“Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit”. (Ion Heliade Radulescu)
Ziua internațională a educației este sărbătorită la data de 5 octombrie, în fiecare an, începând cu anul 1994.
Cu această ocazie, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), transmite tuturor profesioniștilor din acest domeniu mesajul său, subliniind că “această zi reprezintă un bun prilej pentru a ne arăta încă o dată recunoștința și aprecierea față de efortul tuturor cadrelor didactice, care muncesc cu pasiune și implicare în domeniul educației, surmontând obstacolele inerente, pentru a-și duce la îndeplinire nobila și dificila misiune privind transmiterea cunoștințelor din toate domeniile, a valorilor morale și civice în scopul formării, îndrumării și dezvoltării tinerelor caractere, timp de generații de-a rândul.”
Educația reprezintă pilonul de bază al tuturor societăților și acest lucru este recunoscut, la nivel mondial, prin Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, adoptată de către ONU, care prevede la obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 4 – Educaţia de calitate – Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
În acest sens, țara noastră și-a asumat implementarea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030, la nivel naţional, prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă revizuită( HG 877/2018).
Rolul pe care îl ocupă cadrele didactice în prezent, din perspectiva provocărilor multiple și a complexității responsabilităților necesare pentru realizarea activității pedagogice, necesită adaptarea continuă a metodelor și trecerea la un nivel superior al calificării, care să asigure promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, la toate nivelurile de educație.
Prin efortul și dăruirea lor, cadrele didactice pot contribui la construirea unei societăți mai bune, în care fetelor să le fie oferite aceleași oportunități ca și băieților și accesul neîngrădit la toate specializările din învățământul liceal și superior.
De aceea, combaterea stereotipurilor și prejudecăților legate de criteriul de sex, din sistemul de învățământ și evaluarea gradului de percepție a problematicii egalității de șanse între femei şi bărbați, atât în mediul școlar, cât și în cel extrașcolar trebuie să rămână teme importante care să se regăsească în programele naționale ce vor fi implementate în viitor.
Cel mai important este faptul că părinții și cadrele didactice reprezintă modele reale de învățare a unor comportamente specifice și, de aceea, acestor actori cheie le revine sarcina de a oferi modele de comportament care să prevină și să combată stereotipurile.
Deși, în prezent, societatea acordă o atenție mult mai mare decât în trecut, promovării egalității de șanse între femei și bărbați, diferențele dintre cele două sexe se mențin și tocmai de aceea, este esențial să întărim promovarea acestui principiu în procesul educațional și să furnizăm copiilor informațiile necesare, adaptate vârstei și înțelegerii lor, prin introducerea la nivelul curriculumului implementat la clasă a activităților de învățare referitoare la: egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, respectul reciproc, rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relațiile interpersonale, recunoașterea formelor de abuz, violență domestică și dreptul la integritate personală.