În perioada 15-19 martie 2021, doamna Luminita Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a reprezentat România la lucrările celei de-a 65-a sesiuni a Comisiei privind conditia femeii la Organizația Națiunilor Unite (CSW65). Anul acesta, discuțiile s-au concentrat pe tema prioritară „Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls” și s-au desfășurat în format virtual.

Comisia privind condiția femeii (CSW) este principalul organism interguvernamental la nivel mondial, dedicat exclusiv promovării egalității de gen și emancipării femeii. CSW a obținut statutul de comisie funcțională a Consiliului Economic și Social (ECOSOC) prin Rezoluția Consiliului nr. 11 din 21 iunie anul 1946. CSW are un rol esențial în promovarea drepturilor femeii, documentare privind realitatea vieții femeilor în întreaga lume și conturarea standardelor globale privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor. Conform mandatului său, Comisia este însărcinată cu elaborarea unor studii, rapoarte şi recomandări privind drepturile femeii. A jucat un rol important în iniţierea unor programe ONU, pentru eradicarea de jure şi de facto a discriminării faţă de femei, inclusiv elaborarea principalelor tratate contemporane referitoare la drepturile femeii.

În prima săptămână, 15-19 martie a.c., programul de lucru a cuprins segmentul ministerial în cadrul căruia au avut loc o serie de dialoguri interactive ministeriale, precum și dezbaterile generale, intervenții naționale în plenul ONU (în format virtual) și o serie de evenimente conexe pe care statele membre ONU le-au organizat în marja reuniunii. Cu acest prilej, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al ANES, a susținut o serie de intervenții, după cum urmează:

  1. Declarația națională la segmentul de dezbateri general, în plenul ONU, în 15 martie a.c.;

  2. Susținerea unei intervenții în cadrul mesei rotunde ministeriale cu tema „Creating an enabling environment for women’s full and effective participation and decision-making in public life”, în 15 martie a.c

  3. Reuniune ministerială a Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), cu tema „Role of women’s leadership and gender responsive policies in the context of COVID-19 recovery”, organizată de către UE şi Președinția portugheză a Consiliului UE, în 16 martie a.c.

De asemnea, în marja lucrărilor CSW65 au participat reprezentanți ai ANES la o serie de actiuni, respectiv:

  1. Doamna Maria Ulican, Șef Serviciu Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, a participat la evenimentul la nivel ministerial organizat de către Uniunea Europeana, Grupul de Prieteni pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor şi Fetelor, în data de 15 martie a.c. Evenimentul a fost deschis de către SG ONU, Antonió Guterres și au participat, de asemenea, Jutta Urpilainen, Comisarul UE pentru Parteneriate Internaționale; Amina Mohammed, Secretarul General Adjunct al ONU; Kersti Kaljulaid, preşedintele Estoniei.

  2. Doamna Andreea Pascu, Șef Serviciu Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse a participat alături de doamna Carmen Niculescu, consilier, la evenimentul organizat de Uniunea Europeană  şi Președinția portugheză a Consiliului UE, cu tema „Gender Equality and Socio-Economic Consequences of the COVID-19 crisis: Building gender responsive emergency and recovery measures”, în data de 17 martie a.c. La eveniment au participat: Mariana Vieira da Silva, Ministrul portughez de stat pentru Preşedinţia Cons UE; Věra Jourová, vice-preşedinte al COM; Helena Dalli, Comisarul European pentru Egalitate.

Doamna Gianina Dimitrescu, Director, Direcția Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse, alături de doamna Aurora Martin, consilier au participat la evenimentul „Agir pour l’autonomisation des femmes et des filles dans l’espace francophone”, organizat de Secretarul General al Organizației Internaţionale a Francofoniei, în 17 martie a.c.

Galerie Foto