În cursul acestei săptămâni, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a organizat  o serie de acțiuni suport pentru elaborarea Planului de acțiune pentru atingerea ȚINTELOR 2030 prevăzute în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDRR 2030). La aceste evenimente, ANES a fost reprezentată de către doamnele: Monalisa Cîrstea, director, Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice(fizic) și Gianina Dimitrescu, director, Direcția Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse (online).

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) reprezintă documentul strategic –cheie, care ghidează implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în toate politicile sectoriale care pot promova dezvoltarea durabilă pe plan național. În mod concret, acțiunile au vizat constituirea grupurilor de lucru tematice și organizarea primei serii a reuniunilor grupurilor de lucru tematice. Astfel, la data de 19 iulie 2021  a fost organizată întâlnirea comună a grupurilor de lucru tematice constituite pentru elaborarea Planului de acțiune al SNDDR 2030 în cursul căreia au fost prezentate: proiectul planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030  și Raportul de evaluare a politicilor, planurilor și strategiilor de acțiune sectoriale în relație cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Materialele au fost elaborate prin intermediul proiectului Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Cod SIPOCA 613/mySMIS 127545, coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

În vederea pregătirii întâlnirii Grup de lucru tematic “Social și egalitate de gen”, participanții au completat un chestionat complex( 69 de întrebări) în care au formulat măsuri specifice pentru atingerea țintelor strategice aferente fiecărui obiectiv de dezvoltare durabilă.

În acest sens, la data de 22 iulie a avut loc prima întâlnire a Grupului de lucru tematic “Social și egalitate de gen”, cu o largă participare de aproximativ 70 de persoane ( în format hibrid). Planul de acțiune al SNDDR 2030 solicită implicarea tuturor actorilor interesați în realizarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD), și în acest sens, grupul de lucru a reunit reprezentanți ai: ministerelor și instituțiilor de resort, partenerilor sociali, organizaților neguvernamentale, mediului academic și agenților economici.

In cadrul întâlnirii au fost prezentate toate propunerile primite în urma centralizării chestionarelor și a fost elaborată o analiză SWOT a proiectului de Plan de acțiune al Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018.  In acest sens, au fost organizate fizic  4 subgrupuri de lucru, la subgrupul nr. 1 fiind desemnată ca raportor doamna Monalisa Cîrstea.

În cursul prezentării analizei SWOT, elaborate în cadrul subgrupului, a fost salutat demersul ambițios și laborios și au fost adresate felicitări echipei de proiect, pentru realizarea  proiectului de Plan de acțiune al Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Galerie Foto