Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – ANES – salută nominalizarea de către PSD și deopotrivă semnarea de către Președintele României a decretului de desemnare a candidaturii doamnei Viorica Dăncilă pentru funcția de Prim-ministru al României, cu deosebire din perspectiva promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați.

Promovarea perspectivei de gen în toate sferele vieții publice reprezintă o valoare fundamentală a democrației sociale pe care Programul de Guvernare al PSD o promovează prin politicile publice cuprinse în Subcapitolul „Respect și demnitate pentru femei” din cadrul Capitolului „Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale”.

De asemenea, elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României, într-o formă revizuită, obiectiv politic al României și al Uniunii Europene, asumat de țara noastră, urmărește, între cele 17 obiective globale majore asumate, din Agenda 2030, prin ODD 5, realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor.

De aceea, apreciem că nominalizarea doamnei Europarlamentar Viorica Dăncilă, prima femeie Prim-ministru din istoria României, dă un semnal important societății românești în ansamblu, cu privire la asigurarea participării depline și efective a femeilor și a egalității de șanse la conducere, la toate nivelurile de decizie, în viața politică, economică și publică.

Totodată, participarea femeilor în luarea deciziilor nu reprezintă numai o exigență a justiției sociale și a democrației sociale ci poate fi o condiție necesară pentru o Românie modernă și europeană.