Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) acționează împreună pentru educarea și informarea opiniei publice privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

În contextul colaborării dintre cele două instituții, doamna Luminița Popescu, Secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a primit vizita doamnei Maria Monica Gubernat, Președinte al Consiliului Național al Audiovizualului.

În cadrul discuțiilor au fost vizate modalitățile prin care poate fi asigurată respectarea legislației naționale din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și cea din domeniul audiovizualului, în scopul de a veni în sprijinul persoanelor care se confruntă cu situații de violență domestică.

Cu acest prilej, doamna Luminița Popescu a relevat importanța și eficiența liniei naționale telefonice gratuite, cu asistență non-stop, 24h din 24, 7 zile din 7, cu nr. unic 0800 500 333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, care funcționează la nivelul ANES, menționând că “aceasta reprezintă un real punct de sprijin, care contribuie esențial la creșterea gradului de informare, în beneficiul îmbunătățirii statutului social al femeilor din țara noastră, conștientizării opiniei publice și diminuării cazurilor de violență domestică.”

Prin intermediul liniei naționale telefonice cu nr. unic 0800 500 333 se asigură permanent sprijin, consiliere și îndrumare atât pentru victimele violenței domestice/traficului de persoane, cât și pentru potențialii martori sau alte persoane care au cunoștință despre acte de violență de acest tip.

Având în vedere nevoia din ce în ce mai mare de informare și conștientizare în legătură cu măsurile de sprijin și protecție, și serviciile sociale existente în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, instituția guvernamentală intenționează să demareze o campanie de informare publică, prin difuzarea unui mesaj de interes public, în scopul promovării liniei telefonice gratuite cu nr. unic 0800 500 333. În acest scop, conducerea Agenției a adresat doamnei Maria Monica Gubernat, solicitarea de a analiza și sprijini acest demers instituțional, prin emiterea unei recomandări către posturile de televiziune privind difuzarea unui spot TV.

Doamna Maria Monica Gubernat a subliniat faptul că “există întreaga deschidere și susținere din partea instituției sale în ceea ce privește abordarea problematicii violenței domestice”, precizând că acest obiectiv se circumscrie misiunii și rolului Consiliului Național al Audiovizualului, care veghează la respectarea de către posturile de televiziune şi radio a normelor privind informarea corectă, respectarea vieții private, a demnității umane şi protecţiei minorilor.

Mai mult decât atât, domnia sa a evidențiat faptul că, în conformitate cu noile prevederi legale care au fost adoptate în primăvara anului 2019 (Capitolul III^5 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare), “în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon Telverde destinat victimelor violenţei domestice”.

În încheierea întrevederii, a fost exprimată convingerea că efortul comun și parteneriatul activ dintre cele două instituții pot contribui, cu succes și cu maximă responsabilitate, la abordarea eficientă a problematicii de interes general din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

Galerie Foto