Pe 10 martie 2020, în contextul cooperării dintre instituții și universități, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați i-a acordat titlul onorific de Ambasador al Egalității de Șanse între Femei și Bărbați doamnei prof.univ.dr. Corina Adriana Dumitrescu, Președinta Senatului de la Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, pentru promovarea leadership-ului feminin în universități și pentru deschiderea permanentă către colaborarea sustenabilă între mediul institutional și cel academic, în beneficiul studenților, al profesorilor, al întregii societăți.