Astăzi, 24 octombrie, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați salută ziua aniversară a Organizației Națiunilor Unite, un prilej pentru a aduce în atenția statelor membre valorile fundamentale promovate de ONU la nivel global.

În ultimii ani, România a fost o prezență activă la Sesiunile ONU privind statutul femeii, fapt ce a condus la o extindere a dimensiunii de cooperare internațională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Această dimensiune, provocatoare dar deopotrivă ofertantă pentru România, a fost întărită prin aderarea și ulterior armonizarea legislației naționale cu prevederile Convenției privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeii (CEDAW).

Totodată, în anul 2015 România a aderat la Campania #HeForShe, inițiată de către UN Women, care are drept scop implicarea bărbaților prin luarea de atitudine și promovarea acțiunilor în favoarea egalității de gen, de combatere a violenței împotriva femeilor, de capacitare a acestora în toate sferele vieții sociale, economice și politice.

Prin acest demers, la Adunarea Generală a ONU din acest an, România a devenit Campioană #HeForShe Impact Champions, prin promovarea modelului de bună practică reprezentat de profesia de „Expert în Egalitate de Șanse” – conform Angajamentului 1, asumat în cadrul campaniei.

O dimensiune practică o reprezintă Agenda 2030 prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă ODD 5 – „Realizarea egalității de gen și creșterea participării femeilor și fetelor” ca instrument de orientare în promovarea politicilor publice de gen în toate statele membre ONU.