ANES și UNICEF, parteneriat pentru asigurarea de șanse egale pentru toți copiii din România

Parteneriatul va  fi implementat în intervalul iunie 2020 – decembrie 2022

București, 30 iunie 2020. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Reprezentanța UNICEF în România au semnat astăzi un parteneriat pentru promovarea și integrarea perspectivei de gen în politicile publice din România în beneficiul copiilor și adolescenților. Parteneriatul va fi implementat în intervalul iunie 2020 – decembrie 2022.

Prin acest acord, ANES și UNICEF au agreat să colaboreze pentru asigurarea de șanse egale de dezvoltare pentru toți copiii, fete și băieți din România, în mod special pentru cei mai vulnerabili și marginalizați prin oferirea de protecție împotriva oricăror forme de discriminare și violență de gen.

În cadrul parteneriatului, ANES implementează acțiuni pentru promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor și fetelor esențiale pentru respectarea drepturilor tuturor copiilor.

 „Parteneriatul cu UNICEF reprezintă o garanție reală a unei colaborări durabile, în vederea asigurării de șanse egale de dezvoltare pentru toți copiii, fete și băieți, din România, cu precădere pentru cei vulnerabili și marginalizați. Apărarea drepturilor împotriva oricăror forme de discriminare de gen este un deziderat comun și, în același timp, o premisă pentru integrarea perspectivei de gen în educație”, a afirmat Luminița Popescu, Secretar de stat, ANES.

Pe termen scurt, UNICEF va sprijini elaborarea unor sesiuni de formare și informare adresate reprezentanților Comisiilor Județene pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și cadrelor didactice pe tema abordării integratoare de gen, cu accent pe integrarea perspectivei de gen în educație. Pe termen mediu și lung, UNICEF va oferi asistență tehnică pentru dezvoltarea sau actualizarea cadrului legislativ și a normelor de implementare în ceea ce privește perspectiva de gen și egalitatea de șanse, precum și pentru dezvoltarea și promovarea unor acțiuni și evenimente la nivel național.

Acordul încheiat astăzi este o componentă importantă a parteneriatului de colaborare semnat de Guvernul României și UNICEF pentru perioada 2018-2022 și ne va ajuta să facem din protecția copiilor, inclusiv față de orice formă de discriminare și violență împotriva copiilor, o prioritate”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

ANES și UNICEF au convenit, de asemenea, să folosească platforma U-Report, pentru a-i consulta periodic pe copii și tineri pe teme legate de perspectiva de gen, egalitate de șanse și, mai ales, atunci când dezvoltă strategii și politici publice care îi privesc. Potrivit unui prim sondaj derulat recent prin U-Report:

  • Peste 60% dintre respondenți cred că în România fetele și băieții nu beneficiază de egalitate de șanse;

  • 42% au fost hărțuiți și agresați pe motive de gen;

  • Aproape două treimi cred că școala românească nu promovează egalitatea de șanse și de tratament între fete și băieți;

  • Peste 90% spun că egalitatea de șanse între fete și băieți este un subiect care ar trebui discutat în mediul școlar;

  • 55% dintre adolescenți își doresc să fie informați despre egalitatea de șanse în discuții de grup cu experții.

Rezultatele complete ale sondajului U-Report sunt disponibile aici.

Despre ANES

ANES este instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Agenția a fost înființată potrivit prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. În exercitarea funcției sale de autoritate de stat în cele două domenii de competență, ANES asigură coordonarea implementării prevederilor a două legi, respectiv: Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații despre ANES și activitatea sa, vizitați www.anes.gov.ro si https://ro-ro.facebook.com/egalitatedesanse.

 Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor.

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.

Galerie Foto