A N U N Ț

 

privind evaluarea cerințelor minime și specifice a candidaturilor din partea României pentru funcția de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra Femeilor și a violenței domestice/GREVIO

 

În data de 23.01.2019, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, situat în București, intr. Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, s-a desfășurat ședința de lucru a Comisiei interministeriale de selecție și evaluare a candidaturilor din partea României pentru funcția de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra Femeilor și a violenței domestice/GREVIO, care a procedat la evaluarea dosarelor de cadidatură depuse, respectiv evaluarea cerințelor minime și specifice prevăzute în Rezoluția Comitetului de Miniștri – Res(2014)43.

Comisia interministerială constituită prin Decizia nr. 41/18.01.2019 a secretarului de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiție, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și ANES, întrunită în componența completă, a evaluat dosarele de candidatură depuse de doamnele Minodora Cliveti și Laura Albu.

În urma evaluării, membrii comisiei au constatat că cele două dosare de candidatură depuse îndeplinesc cerințele minime și specifice prevăzute de lege, motiv pentru care au fost admise.

Punctajul obținut de cele două candidate este următorul:

Doamna Minodora Cliveti – 87 de puncte

Doamna Laura Albu – 96 de puncte

Contestațiile se pot depune la sediul ANES, sus-menționat, sau on-line la adresa secretariat@anes.gov.ro, până cel mai târziu în data de 25.01.2019, ora 12,00.

Etapa de interviu se va desfășura în data de 29.01.2019, începând cu ora 9,00, la sediul ANES.