În data de 26.02.2018, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați situat în București, int. Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, s-a desfășurat etapa de interviu din cadrul procedurii de selecție națională în vederea transmiterii candidaturilor din partea României pentru funcția de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra femeilor și violenței domestice/GREVIO.

Astfel, ca urmare a finalizării procedurii naționale de selecție prin parcurgerea celor trei etape de evaluare, respectiv evaluarea cerințelor minime, evaluarea cerințelor specifice și interviu, dosarele de candidatură depuse de către doamnele Laura Albu, Carmen Nemeș și Minodora Cliveti au fost admise.

În acest context, având în vedere că cele trei candidate îndeplinesc cerințele prevăzute în Rezoluția Comitetului de Miniștri – Res(2014)43, urmează a fi întreprinse demersurile necesare pentru transmiterea de către Guvernul României, Secretariatului Consiliului Europei, a celor trei candidaturi pentru funcția de expert independent în cadrul GREVIO.