În data de 29.01.2019, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați situat în București, int. Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, s-a desfășurat etapa de interviu din cadrul procedurii de selecție națională în vederea transmiterii candidaturii din partea României pentru funcția de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra femeilor și violenței domestice/GREVIO.

Astfel, ca urmare a finalizării procedurii naționale de selecție prin parcurgerea celor trei etape de evaluare, respectiv evaluarea dosarelor de candidatura, depuse de către doamna Minodora Cliveti și doamna Laura Albu, din punct de vedere al cerințelor minime și al cerințelor specifice, precum și realizarea etapei de interviu, punctajul final obținut de cele două candidate este următorul:

Numele și prenumele candidatului Punctaj cerințe minime și specifice Punctaj interviu Total punctaj
LAURA ALBU 96 100 196
MINODORA CLIVETI 87 100 187

În acest context, având în vedere solicitarea formulată prin Infograma nr. 732/25.06.2018 a Reprezentanței Permanente a României pe lângă Consiliul Europei, de nominalizare a unei singure candidaturi pentru maximizarea șanselor reale de obținere a voturilor necesare, deși ambele candidate îndeplinesc cerințele prevăzute în Rezoluția Comitetului de Miniștri – Res(2014)43, urmează a fi întreprinse demersurile pentru transmiterea către Secretariatul Consiliului Europei a candidaturii doamnei Laura Albu pentru funcția de expert independent în cadrul GREVIO.